CERDYN POST O WLAD Y RWLA

07/03/2013

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Ar ‘DDIWRNOD Y LLYFR’ mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn o gyhoeddi mai CERDYN POST O WLAD Y RWLA, sioe yn seiliedig ar gymeriadau poblogaidd cyfres llyfrau Rwdlan gan Angharad Tomos fydd ein sioe haf yn 2013.

 

Teithiwyd y sioe am y tro cyntaf ym 1995 ac roedd theatrau Cymru yn fwrlwm o blant, athrawon a theuluoedd. Oherwydd bod y gyfres llyfrau yn dathlu ei phenblwydd yn 30 oed eleni, penderfynwyd atgyfodi’r sioe a rhoi cyfle i genhedlaeth newydd o blant ar hyd a lled Cymru i gwrdd â Rala Rwdins a’i ffrindiau.

 

“Mae’r llyfrau yr un mor boblogaidd ag erioed ac mae’r sioe lwyfan hon yn sicir o ddod a gwen i wyneb y plant a’r athrawon yn ogystal â theuluoedd fydd yn dod i’w gweld hi. Dyma gyfle unigryw i weld y cymeriadau o’r llyfrau yn dod yn fyw o flaen eich llygaid mewn cynhyrchiad egniol a chyffrous” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Arad Goch.

 

CERDYN POST O WLAD Y RWLA

Sioe theatr Gymraeg ac addas i blant 4 – 8 oed yw hon, ac yn ystod y sioe bydd y gynulleidfa yn cael ei gwahodd i ymuno â Rala Rwdins, Strempan, Rwdlan, Dewin Dwl, Llipryn Llwyd, heb anghofio Mursen y Gath ar eu gwyliau yng Ngwlad y Rwla!

 

Ysgrifenwyd y sioe gan awdures y llyfrau, Angharad Tomos a bydd yn cael ei chyfarwyddo gan Jeremy Turner. Y cast yw Ffion Wyn Bowen, Nia Ann, Sion Trystan, Endaf Davies a Mursen y Gath!

 

Bydd y sioe ar daith ac yn ymweld â theatrau a chanolfannau cymunedol led led Cymru o Fai y 10fed – 21ain o Fehefin a bydd dau berfformiad ychwanegol i deuluoedd yn y Theatr ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Dinbych ar y 10fed o Awst am 12:00 a 2:00. Yn dilyn y gofyn am berfformiadau ychwanegol mae 30 perfformiad wedi ei amserlenni erbyn hyn a sawl perfformiad eisioes yn llawn!

 

Mae rhestr llawn y daith ar ein gwefan www.aradgoch.org. Am fanylion cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch 01970 617 998/ heulwen@aradgoch.org