CFfI Cymru yn Paratoi ar Gyfer Rali Ewropeaidd

06/08/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Ar hyn o bryd mae CFfI Cymru yn brysur yn paratoi ar gyfer y Rali Ewropeaidd a gynhelir ym Mharc Margam o’r 9fed – 16eg Awst 2014.

 

Caiff y Rali Ewropeaidd ei drefnu yn flynyddol gan y pwyllgor Ewropeaidd dros fudiadau ffermwyr ifanc sef ‘Rural Youth Europe’. Yn ystod y digwyddiad bydd nifer o wahanol dimoedd o bob cwr o Ewrop yn cyfarfod i gymryd rhan mewn gweithgareddau wedi eu cynllunio i leihau’r bwlch rhwng gwahanol ddiwylliannau a chefndiroedd. Bydd yr aelodau hefyd yn cael y cyfle i gymdeithasu gydag unigolion tebyg o wahanol wledydd.

 

Eleni mae gan CFfI Cymru'r fraint o gynnal y Rali ac ar hyn o bryd yn cynllunio wythnos o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn seiliedig ar y thema "Byd yfory - Creu dyfodol cynaliadwy i chi, eich sefydliad a'ch cymuned wledig".

 

Amcanion y prosiect ar gyfer pobl ifanc i ymgysylltu â phobl ifanc o wahanol ddiwylliannau, a dysgu o'u profiadau yn ogystal ag ennill sgiliau trosglwyddadwy newydd a fydd yn helpu eu datblygiad personol eu hunain, yn cefnogi sefydliadau y maent yn ymwneud â, yn ogystal â chefnogi eu cymunedau gwledig eu hunain. Yn ystod yr wythnos bydd y cynrychiolwyr yn cael eu cofleidio diwylliant Cymreig, bwyd a threfi a dinasoedd lleol, yn arddangos y gorau o Gymru 

 

Bydd y Dirprwy Weinidog, Rebecca Evans yn bresennol yn y seremoni agoriadol y Rali Ewropeaidd ar ddydd Sul 10 Awst. 

 

Dywedodd, Cadeirydd Rali Ewropeaidd CFfI Cymru, Aled Jones; "Gan fod hyn yn 50fed pen-blwydd ers i CFfI Cymru cynnal y Rali Ewropeaidd cyntaf, mae'n briodol iawn bod y Rali yn dychwelyd i Gymru ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at wythnos gofiadwy. Mae paratoadau terfynol yn mynd yn dda ac mae rhaglen llawn dop yn aros ar gyfer 75+ o gynrychiolwyr Ewropeaidd a fydd yn disgyn ar Barc Margam yr wythnos nesaf. Hoffwn ddiolch i'r tîm baratoi rhagorol sydd wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau bod ein cymheiriaid Ewropeaidd yn cael profiad bythgofiadwy o Gymru." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net