Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal Gyfansoddi

Charlie Lovell-Jones

Charlie Lovell-Jones, un o ffidlwyr ieuengaf gorau Prydain a wyneb cyfarwydd iawn ar lwyfan yr Urdd, sydd wedi ennill Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.

 

Mae Charlie, 16, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd ac yn astudio ar hyn o bryd ar gyfer ei arholiadau TGAU. 

 

Mae Charlie wedi ennill bri trwy Brydain am ei ddawn gerddorol.  Mae wedi perfformio yn y Royal Festival Hall gyda Cherddorfa Coffa Vivienne Price ac wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru a Cherddorfa Siambr Lloegr.

 

Fe enillodd Charlie Ysgoloriaeth yr Eisteddfod yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd y llynedd ac mae wedi ennill cystadlaethau cyfansoddi i’w oedran yn yr Urdd dros y tair blynedd diwethaf.  Mae Charlie a’i frawd yn bwriadu perfformio un o’i gyfansoddiadau yn yr Eisteddfod yr wythnos hon.

 

Mae Charlie yn astudio gyda’r feiolinydd o fri Rodney Friend, ac ar hyn o bryd mae’n defnyddio feiolin bwysig Eidalaidd a wnaed gan Guadagini, sydd wedi’i benthyg iddo gan gymwynaswr hael trwy gwmni J and Arthur Beare.

 

Yn ystod haf 2014, fe lwyddodd Charlie i basio arholiad Cerddoriaeth Lefel ‘A’ a hynny tair blynedd yn gynt na’r arfer.

 

Yn ôl beirniaid cystadleuaeth Y Fedal Gyfansoddi, Jeffrey Howard ac Osian Llŷr Rowlands, mae Charlie yn “gyfansoddwr aeddfed iawn sy’n ymwybodol ac yn deall ei offerynnau – cyfansoddwr sydd â dyfodol llewyrchus iawn.”

Fe gyfansoddodd Charlie ei ddarn buddugol, Ffantasia yn F, ar gyfer y ffidl, fiola, soddgrwth a’r piano.

 

Ychwanegodd Jeffrey Howard, “Mae Charlie yn ysgrifennu'n broffesiynol - roedd y gosodiad o safon uchel ac mae'r sylw at fanylion deinamig, cyfarwyddiadau i'r bwa a manylion eraill yn ardderchog.  Mae'r llinellau mynegiant yn delynegol ac yn gweithio'n ddi-dor rhwng offeryn ac offeryn.”