Chwaraewr rygbi yn hybu cig eidion Cymru

10/11/2017

Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Eidion Cymru wedi lansio ymgyrch farchnata newydd sy'n cynnwys chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, Dan Lydiate, i hyrwyddo ymagwedd fwy 'byd go iawn' at iechyd a chryfder.

Mae'r ymgyrch yn tanseilio’r hysbyseb ddadleuol 'are you beach body ready?', a berodd gryn ddadlau yn dilyn ei hymddangosiad ar draws gorsafoedd tiwb Llundain yn 2015. Cyhuddwyd yr ymgyrch wreiddiol, a lansiwyd gan frand atchwanegiadau protein, o hyrwyddo delwedd gorff afiach ac mae'r ymgyrch hon yn edrych i ddangos sut y gall deiet naturiol wella iechyd.

 

Meddai'r therapydd maeth, Sharon Ling Dip NT mBANT ac CNHC, "Mae angen y cyfuniad cywir o brotein, carbohydradau a braster ar ein cyrff i weithredu'n dda.  Mae protein, yn arbennig, yn hanfodol ar gyfer twf ac atgyweirio yn y corff ac mae'n rhan allweddol o ddatblygu esgyrn, cyhyrau, cartilag a chroen.

 

“Mae cig coch heb lawer o fraster yn ffynhonnell wych o brotein deietegol a, phan gaiff ei fwyta'n gymedrol, gall fod yn rhan o ddeiet iach. Mae'n cynnwys nifer o fitaminau B a mwynau hanfodol megis haearn, sinc a seleniwm.   

“Un o fanteision cig eidion o wartheg sy'n pori ar laswellt yw ei fod yn tueddu i fod yn is mewn braster cyffredinol, gyda chyfran ychydig yn uwch o omega 3 na gwartheg sy'n cael eu bwydo'n gonfensiynol. Mae hefyd yn tueddu i fod yn uwch mewn fitamin E a beta-caroten sy'n gwella ei broffil maeth cyffredinol.”

 

Mae Lydiate, a gafodd ei fagu ar fferm yn Llandrindod cyn dechrau ei yrfa rygbi lefel uchaf, yn ymddangos mewn dillad ffermio traddodiadol o flaen gyr o wartheg Cig Eidion Cymru, ynghyd â'r slogan ‘are you beef body ready?’

 

Hysbyseb newydd

 

Tynnwyd y lluniau ar Fferm Vians Hill ym Mro Morgannwg a bydd yr hysbyseb newydd yn ymddangos ar le hysbysebu awyr agored yng Nghaerdydd yn ystod Gemau Rhyngwladol yr Hydref, ac fel rhan o ymgyrch ddigidol ar dudalen Facebook Cig Eidion Cymru PGI a'i gyfrif Twitter. Bydd hyn yn cynnwys cyfle i bobl ennill tocynnau i gêm ryngwladol yr Hydref olaf Cymru yn erbyn De Affrica, trwy lenwi'r bwlch yn y frawddeg "Mae angen i mi fod yn #BeefBodyReady oherwydd ___". Gallai atebion enghreifftiol gynnwys 'Rwy'n bwyta Cig Eidion Cymru', neu 'Rwy'n gweithio sifft 12 awr cyn dod adref i fwydo fy nhri phlentyn.'

 

Mae'r ymgyrch ddigidol hefyd yn hyrwyddo cynnwys ar wefan eatwelshbeef.com, gyda sylwebaeth gan y therapydd maeth, Sharon Ling, a gwybodaeth am sut y gellir cynnwys Cig Eidion Cymru fel ffynhonnell o brotein mewn deiet iach.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru