Chwe chartref gwahanol yn cystadlu mewn cwis newydd

12/08/2020

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae cwis newydd sbon Be’ Ti’n Gwylio? yn cychwyn ar S4C henos - a doesdim hyd yn oed rhaid i’r cystadleuwyr adael eu soffas.

Mae’r cwis difyr a llawn hwyl yn cynnwys chwe’ tîm cystadleuol mewn chwech cartref gwahanol yng Nghymru - ac maen nhw i gyd yn gwirioni’n bost ar wylio’r teledu ac yn giamstars argwisys.

 

Tri thîm sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd bob tro, mewn pump rownd amrywiol. Maen nhw i gydyn gystadleuol ac yn benderfynol o ennill y wobr wythnosol - sef tecawe o’u dewis nhw sydd yncael ei ddanfon i’w stepen drws.

 

Felly dros yr wythnosau nesaf cawn gwrdd â Ben yn ei grys Hawaiian a’i fam Gwen o Rydaman;dwy chwaer Rachel ag Elyn o’r Rhondda a’r Teulu Evans o Gaerdydd - mam Angharad, dadDylan a’r plant Mali a Deio.Mae teulu arall, sef Teulu’r Garth o ardal Caerfyrddin, dad Aaron, mam Nerys a thair chwaerLuned, Esther, Leah - a Lili’r ci hefyd yn barod i gystadlu. A chawn gwrdd â grŵp o ffrindiausy’n byw gyda’i gilydd yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd sef Elain, Sasha, Nia a’i phartner Gez.Y chweched tîm sy’n ymuno â’r hwyl yw’r teulu Cambourne o ardal Nelson, Caerffili - dad Dai,mam Beth a’r mab Elis.

 

Mae’r tri yn joio diddanu ei ffrindiau ar wefannau cyfryngaucymdeithasol wrth wisgo gwisg ffansi. Tybed pa owtffits byddant yn gwisgo ar gyfer euhymddangosiad ar Be’ Ti’n Gwylio?!Dywedodd Rachel, sy’n cystadlu mewn tîm gyda'i chwaer Elyn, bod y ddwy ohonyn nhw wedimwynhau’r profiad o fod ar Be Ti’n Gwylio? yn fawr iawn.“Roedd e’n hollol ffab. Roedd e’n grêt i weld pa mor dda oeddwn i ac Elyn yn gweithio gyda’ngilydd - yn y rownd ‘charades’ roedd Elyn yn well yn dyfalu’r atebion lle o’n i yn hapus ichwarae’r ffŵl! Da ni wedi dysgu lot am ein perthynas,” meddai Rachel.

 

Rheolau ffilmio llym

 

Yn ystod ffilmio roedd rhaid i’r cwmni cynhyrchu Boom weithio o fewn y rheolau ffilmio llym yn ystod y Clo Mawr Covid.“Mae Elyn a fi yn gweithio o adre, felly roedd rhaid i ni shiffto popeth lan lofft tra roedd y criwyn seto popeth lan lawr star,” meddai Rachel. “Ro’ nhw’n gwisgo mygydau a glanhau popeth yndrwyadl iawn. Unwaith i’r camerâu gael eu gosod, roedd popeth yn cael ei wneud o’r van. Roedde’n od iawn i weithio mewn rhyw fath o ‘home studio’.”Roedd cymryd rhan yn y cwis jysd y peth i ddiddanu’r Teulu Evans yn ystod y Clo Mawr yn ôlmam Angharad. “Roedd e’n rhywbeth gwahanol a hefyd rhywbeth hwyliog iawn i ni gael gwneudfel teulu. Roedd y plant wedi cyffroi’n llwyr gyda’r camerâu a’r mics i gyd - roedd e fel rhywbethmas o Star Wars!”Bydd pump rownd ym mhob rhaglen gan gynnwys rownd ‘Talu Sylw’ - lle mae sgiliau arsylwi’rtimau yn cael eu profi. Mae gofyn iddynt wylio clip o raglen boblogaidd ac yna ateb trichwestiwn yn seiliedig ar gynnwys y clip.Mae rhaid i’r timau gyfuno eu sgiliau canu a gwybodaeth teledu yn y rownd ‘Wyt ti’n nabod ydôn?’! Ar y sgrin mae’r timau yn gweld teitlau agoriadol cyfres boblogaidd ond heb ygerddoriaeth. Ydy’r timau yn gallu canu’r dôn?

 

Dyna flas ar y math o hwyl mae’r gyfres yma yn cynnig bob nos Fercher dros y chwewythnos nesaf. Ymunwch a’r timau a gweld faint y’ch chi’n gwybod am deledu Cymru.