Chwilio am gofnodion o bysgod prin yn afonydd Cymru

15/06/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl am help i gofnodi pysgod prin sydd i’w cael yn afonydd Cymru.

Fis Mehefin, mae miloedd o Herlod a Gwangod yn silio mewn tair afon yn Ne Cymru, sef Afon Gwy, Afon Wysg ac Afon Tywi.

 

Ond mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddiddordeb mewn achosion posibl o’u gweld mewn mannau eraill hefyd, yn enwedig yng Ngogledd Cymru.

 

Y ddwy rywogaeth dan sylw yw’r herlyn (Alosa alosa) a’r wangen (Alosa fallax). Mae’r rhain yn treulio’r rhan fwyaf o’u bywydau yn y môr, ond yr adeg hon o’r flwyddyn maen nhw’n mynd i afonydd i silio.

 

Ar ôl silio mae nifer ohonyn nhw’n marw, ond mae pob pysgodyn benywaidd yn cynhyrchu miloedd o wyau ar gyfer cychwyn y genhedlaeth nesaf.

 

Ymddengys fod Herlod a Gwangod – sydd dan fygythiad yng Ngwledydd Prydain ac yn Ewrop – yn gwneud yn dda yng Nghymru.

 

Cofnod

 

Meddai Tristan Hatton-Ellis, Arweinydd Tîm Ecosystemau Dŵr Croyw yn Cyfoeth Naturiol Cymru: “Fel y wennol, mae herlod a gwangod yn arwydd fod yr haf wedi cyrraedd ein hafonydd ac mae gennym ddiddordeb mewn cael cofnodion ohonyn nhw ar gyfer unrhyw ran o Gymru, ond yn arbennig mewn afonydd yng Ngogledd Cymru lle y credwn fod yna boblogaethau bach i’w cael.

 

“Chwiliwch amdanyn nhw gyda’r nos yn rhannau canol ac isaf afonydd, lle y gallwch eu gweld yn nofio o amgylch ei gilydd mewn cylchoedd.

 

“Yn ddiweddarach yn y nos fe fyddan nhw’n silio, gyda’r dŵr yn tasgu’n swnllyd wrth i’r pysgod gwrywaidd fynd ar ôl y rhai benywaidd.”