Chwilio am grefftwr i Gadair Prifwyl Caerdydd

Bydd Amgueddfa Cymru yn dathlu pen-blwydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn 70 oed yn 2018 ac i nodi’r achlysur, bydd yn noddi cadair Eisteddfod Caerdydd 2018, a’r wythnos hon mae’n dechrau’r gwaith o benodi dylunydd neu grefftwr i’w chreu.

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn gartref i grefftau yng Nghymru ers ei sefydlu ym 1948. Mae noddi cadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2018 yn ddathliad addas ac yn barhad i’r traddodiad hwn o hybu crefftwyr a chrefftau Cymreig.

 

Mae gan yr Amgueddfa gasgliad helaeth o gadeiriau a deunydd eisteddfodol ac mae ei chasgliadau wedi bod yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth i grefftwyr ac artistiaid dros y blynyddoedd. Hoffai’r Amgueddfa weld cynllun i’r Gadair sy’n cysylltu â Sain Ffagan mewn rhyw fodd, efallai wedi’i ysbrydoli gan y casgliadau, yr adeiladau, straeon neu atgofion.

 

Adeilad newydd Gweithdy

 

Dywedodd Nia Williams, Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu Amgueddfa Cymru: “Rydym yn awyddus i weld y dylunydd neu grefftwr yn creu elfennau o’r Gadair yn Gweithdy, sef adeilad newydd pwrpasol yn Sain Ffagan, fydd yn agor i’r cyhoedd ym mis Gorffennaf. Bydd yr elfen yma yn cynnwys dehongli’r cynllun neu arddangos y broses o greu gydag ymwelwyr i’r Amgueddfa.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru