Chwilio am offerynwyr i Fand y Fari Lwyd

09/12/2019

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Dros yr wythnosau nesaf bydd cyfle i gerddorion o ardal Aberteifi ddod at ei gilydd i greu band cymunedol newydd sbon i chwarae mewn digwydd gyda'r Fari Lwyd yn mis Ionawr.

 P’un ai bod yn gerddorion profiadol neu’n rhywun oedd yn arfer chwarae yng ngherddorfa neu fand yr ysgol flynyddoedd yn ôl, mae croeso cynnes i bawb ymuno â ‘Band y Fari’.

 

Er mai Aberteifi yw ail dref fwyaf Ceredigion mae na brinder cyfleoedd i gerddorion ddod at ei gilydd mewn ffordd gynhwysol sydd yn pontio’r cenedlaethau. Mae Aberteifi yn dref hynod o fywiog gyda chalendr o ddigwyddiadau prysur dros ben - digwyddiadau y byddai band cymunedol yn medru cyfrannu atynt ac ychwanegu at y cyfoeth o ddiwylliant sydd yn bodoli yn y dref.

 

Y garreg filltir gyntaf i brosiect Band y Fari yw creu band i chwarae cerddoriaeth werinol Gymreig mewn digwyddiad gyda’r Fari Lwyd ym mis Ionawr. Yna ym mis Mawrth y gobaith yw perfformio unwaith eto ym Mharêd Gŵyl Dewi Aberteifi a gyda lwc mewn mwy o ddigwyddiadau mawrion y dref yn hwyrach yn y flwyddyn.
 

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Cered wedi profi cryn lwyddiant gyda phrosiectau sydd yn hybu’r Gymraeg trwy gerddoriaeth. Mae’r prosiectau yma wedi gweld y fenter yn lansio cerddorfa ukulele ‘Iwcadwli’ yn Aberystwyth a chynnal gweithdai ukulele poblogaidd ar draws Ceredigion yn ogystal â mentora bandiau roc ifanc ar gyfer perfformio yng Ngŵyl Aber a Gŵyl Nôl a Mlân.

 

Cerddoriaeth yn tynnu pobl at ei gilydd

 

Steffan Rees, Swyddog Datblygu Cymunedol Cered sydd wedi bod yn gyfrifol am y prosiectau yma a fe fydd yn arwain y band newydd. Dywed Steffan, “O brofiad, mae cerddoriaeth yn tynnu pobl at ei gilydd fel dim byd arall a fy ngobaith yw y bydd pob math o bobl yn tyrru i fod yn rhan o Fand y Fari gan nad oes dim byd tebyg i’w gael yn yr ardal. Dwi’n edrych ymlaen i weld pa fath o offerynwyr sydd i’w cael yn yr ardal a chael lot o hwyl gyda nhw dros y misoedd nesaf yn paratoi set llawn ffefrynnau Cymraeg.”

 

Bydd ymarfer cyntaf y band yn cael ei gynnal nos Fawrth 17 Rhagfyr o 6.00 tan 8.00 y.h. yn Y Man a’r Lle, ar Gampws Coleg Ceredigion yn Aberteifi. Felly, dewch â’ch offeryn ac unrhyw gerddoriaeth gwerinol a fyddai’n ddefnyddiol. Bydd yr ymarferion yn ddwyieithog ac yn ysgafn eu naws felly mae croeso i bawb.