Chwip o Barti 19 oed a bandiau gwefreiddiol ar y ffordd i Ŵyl Cefni

30/05/2019

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Parti 19eg Gŵyl Cefni Llangefni eleni, yn digwydd ar brynhawn a nos Sadwrn 8fed o Fehefin ble bydd arlwy wych o fandiau’r Sin Roc Gymraeg - o’r hen i’r newydd.

I gyd-fynd hefo bandiau mawr poblogaidd megis Maffia Mr Huws, Blodau Papur a Fleur de Lys, a sŵn gwefreiddiol Aelwyd yr Ynys, mae ffefrynnau mawr megis Mojo a Meinir Gwilym. Yn ogystal mae’r perfformwyr yn cynnwys ffefrynnau lleol megis yr egnïol Band Samba a Makaton Canolfan Addysg y Bont, Aerobig, Jac Elis Roberts a Howling Black. Diolch i gronfa’r Degwm Cyngor Ynys Môn, Menter Iaith Môn ac ymroddiad gwirfoddolwyr lleol, mae’r Gig Parti 19eg, a gynhelir ym maes parcio Gwesty’r Bull, yn rhad ac am ddim, felly croeso mawr i bawb o bell ac agos. Bydd hefyd brêc i’r perfformwyr wrth i bawb uno o flaen y sgrin fawr yn un #WalGoch hwyliog i gefnogi Cymru yn erbyn Croatia yn y pêl-droed.

 

Yn ogystal â’r Gig, ar fore Sadwrn 8/6/18, i’r plant ieuengaf, mae Bore o Hwyl i’r Teulu â sioe boblogaidd gan BenDant a Cadi, heb anghofio Super Ted, Sali Mali, Peppa a Selog. Gan fod y llefydd yn mynd yn sydyn iawn, mae’n werth rhuthro draw i siopCwpwrdd Cornel, Llangefni (01248 750218), i fachu tocynnau (bandiau arddwrn) am ddim rhagflaen. Mi fydd digonedd o weithgareddau i blant hynach fwynhau hefyd gan gynnwys sioe Llywelyn Fawr, Ukuleles gyda Bocsŵn, a chastell bownsio.

 

Teyrnged i lafur cariad gwirfoddolwyr

 

Dywedodd Nia Wyn Thomas, Prif Swyddog Menter Iaith Môn: “Mae’n rhyfeddol fod yr ŵyl arbennig hon yn parhau fel un o uchafbwyntiau’r calendr Cymraeg ar yr Ynys. 19 mlynedd o ddathlu a chefnogi cerddoriaeth Cymraeg sy’n deyrnged i lafur cariad gwirfoddolwyr yn ogystal â chefnogaeth ariannol. Mae’r rhaglen, fel pob tro, yn cynnwys rhywbeth at ddant bawb, o deuluoedd ifanc, ieuenctid Cymru i rocars teyrngar y sin Gymraeg. Gyda lein-up ffantastig, ysbryd yr ŵyl yn gwefreiddio, a chyfle i forio mewn awyrgylch Gymraeg, gobeithio daw pobl o bell ac agos i ddathlu yn Llangefni. A hoffwn wneud un cais bach arall, plîs soniwch am yr ŵyl i bobl di-Gymraeg a dysgwyr hefyd, does dim fel awyrgylch hwyliog gig Cymraeg i ysbrydoli dysgwyr ac i drochi yn yr iaith. Ceir mwy o wybodaeth ar ddudalen facebook Gwyl Cefni neu ar trydar @moniaith.”

 

Trefnir yr Ŵyl flynyddol gan Bwyllgor Gŵyl Cefni a derbynnir cefnogaeth mewn da neu nawdd gan Menter Iaith Môn, Oriel Môn a Cyngor Sir Ynys Môn.

 

I rai sydd eisiau tamaid i aros pryd mi fydd hefyd Noson Gwis hwyliog yn Tafarn y Railway ar Nos Fercher 5/6/2018 am 8pm gyda’r cwisfeistr Dilwyn Griffiths.  Ac am y tro cyntaf eleni bydd Sinema Atgofion yn dangos y ffefrynnau o hen gartŵns Cymraeg am 4pm a 6pm, nos Iau 6/6/19 yn Theatr Fach, Llangefni – brysiwch i archebu (01248 725700) oherwydd nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael!  Hefyd yn newydd eleni mae pwyllgor Gwyl Cefni yn cydweithio â Gŵyl y Ferch Gogledd Cymru i ddod a’r ŵyl i Fôn.  Bydd lansiad nos Wener, 7/6/19 yn cynnwys perfformiad gan Gwenno Saunders, trafod gwaith yr arlunydd Edrica Huws ac hefyd, lansiad cynnig arbennig i ferched arddangos gwaith celf a cherdd mewn wythnos arbennig yn dathlu merched Môn a thu hwnt yn Oriel Môn. Manylion llawn – cysylltwch â Menter Iaith Môn (01248 725700 / iaith@mentermon.com)