Ci uniaith Gymraeg yn ysbrydoli llyfr newydd i ddysgwyr Cymraeg

08/11/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae gwasg y Lolfa ar fin cyhoeddi llyfr gwahanol iawn i’r arfer i ddysgwyr, sef llyfr i ymarfer Cymraeg gyda’ch ci!

Mae Teach your Dog Welsh yn llawn lliw, gyda darluniau mewn steil retro yr 1950au. Mae llun a gair neu frawddeg yn y Gymraeg a’r Saesneg i bob tudalen ddwbl, ynghyd â’r ynganiad. Ceir dros 100 o eiriau a brawddegau i’w defnyddio i ymarfer eich Cymraeg o ‘Paid â chrafu’ i ‘Fydda i ddim yn hir’. Mae’n gyflwyniad ardderchog a hwylus i bob oedran i ddysgu’r Gymraeg, gyda’r  mwyafrif o frawddegau’n addas i sefyllfaoedd heb gŵn!

 

Daeth yr ysbrydoliaeth i’r gyfrol yma wrth i’r awdures Anne Cakebread roi cartref i Frieda, whippet wedi’i achub. Daeth Anne i sylweddoli bod Frieda dim ond yn ymateb i orchmynion Cymraeg. Yn araf bach, wrth ddelio gyda Frieda, sylweddolodd Anne ei bod yn dod dros nerfau siarad Cymraeg yn uchel drwy siarad gyda’r ci, a bod ei Chymraeg yn gwella o’r herwydd. Daeth hyn â’r syniad o greu llyfr i helpu dysgwyr eraill wrth ddefnyddio’i sgiliau fel darlunydd.

 

Mae’r llyfr wedi’i enwi fel Llyfr y Mis W H Smith ar gyfer Tachwedd 2018 ac wedi derbyn clod ar gyfer ei ddarluniadau hyfryd a syniad quirky. Dywed y comedïwr a’r awdur Richard Herring: “Mae gan Anne Cakebread yr enw gorau yn y byd, ac mae hefyd wedi creu llyfr hwyliog fydd yn helpu pobl a chŵn i ddysgu ieithoedd newydd. Mae gen i enw am ddynwared yr acen Gymraeg orau erioed, felly mae’n braf medru siarad peth Cymraeg hefyd. Ac yn bwysicach byth, gall fy nghi hefyd.”

 

Yn wreiddiol o Gaerdydd, symudodd Anne a’i phartner i bentref ar arfordir gorllewin Cymru. Roedd am wella ei Chymraeg oherwydd ei fod yn bwysig iddi ddod yn rhan o gymuned fywiog Cymraeg yr ardal.

 

“Y cam cyntaf oedd dad-ddysgu'r Gymraeg a ddysgais yn yr ysgol, oherwydd mae’n hollol wahanol i’r Gymraeg sydd yn cael ei siarad yma yn Llandudoch. Dyna’r rhesymeg i wneud y llyfr yn dafodieithol oherwydd bod rhan fawr o ddysgu yn dod wrth wrando ar beth mae pobl o’ch cwmpas yn ei ddweud.”

 

Erbyn hyn mae Frieda, y ci Cymraeg, yn deall ambell air Saesneg, a’r cŵn eraill Saesneg wedi dysgu ambell air a brawddeg Gymraeg – felly mae’r tŷ yn hollol ddwyieithog!

 

Mae dyn tywydd y BBC, Derek Brockway, wedi rhoi clod i’r llyfr a’i ddisgrifio fel “ffordd hyfryd iawn a llawn hwyl o ddechrau dysgu Cymraeg. Am lyfr ardderchog!”

 

Mae ymarfer ail iaith yn gallu bod yn waith brawychus ar y dechrau, ac mae nifer o lyfrau ar gael i helpu gyda geirfa ac ynganiad. Meddai Lefi Gruffudd o wasg y Lolfa: “Mae’r llyfr yma’n dod â ffordd ymarferol a hwyliog o ymarfer eich Cymraeg, a gobeithio y bydd yn rhoi hwb go iawn i ddysgwyr.”

 

Gwneud y broses yn hwyl

 

Dywedodd Carolyn Hodges, Pennaeth Cyhoeddi Saesneg y Lolfa, a fu’n datblygu deunydd dysgu ieithoedd ar gyfer Oxford University Press am nifer o flynyddoedd: “Mae rhai pobl wedi cael profiad gwael o ddysgu Cymraeg yn yr ysgol, profiad sydd yn digalonni rhywun fel ei fod yn amharod i geisio eto fel oedolyn. Un o brif ffactorau annog rhywun i ddechrau dysgu iaith newydd yw gwneud y broses yn hwyl. Mae Teach Your Dog Welsh yn gwneud hyn – mae’n (ail-)gyflwyniad hwylus iawn i’r iaith hyfryd hon.”

 

Mae cynlluniau ar y gweill i’r gyfres dyfu i gynnwys Teach Your Cat Welsh, ynghyd â chyfieithiadau i ieithoedd lleiafrifol eraill gan gynnwys Manawaidd, Cernyweg a Maori.

 

Mae Anne Cakebread yn ddarlunydd llawrydd gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y byd cyhoeddi a theledu, gan gynnwys gwaith celf ar gyfer cloriau a nifer o lyfrau a chylchgronau. Mae hefyd yn darlunio setiau a phropiau ar gyfer sioe ABC sydd yn cael ei ffilmio gan Boomerang ar gyfer S4C ac sydd wedi ennill gwobrau. Magwyd yn Radyr, Caerdydd ac erbyn hyn mae’n byw gyda’i phartner a dau filgi bach a chi potsiwr yn Llandudoch, lle mae’n rhedeg Gwely a Brecwast.