Cig Eidion Cymru a rygbi – y cyfuniad perffaith

17/10/2014

Categori: Bwyd, Newyddion

Cig Eidion Cymru

Bydd Cig Eidion Cymru i'w weld yn rheolaidd ar y teledu yn ystod y deg wythnos nesaf fel rhan o ymgyrch marchnata newydd HCC sy'n dechrau ar drothwy tymor newydd o rygbi rhyngwladol.

 

Bydd yr ymgyrch ‘Yn Llawn Daioni’ yn gwahodd defnyddwyr i ailddarganfod ansawdd unigryw cig eidion o anifeiliaid sydd wedi'u geni a'u magu yng Nghymru, mewn ymdrech i werthu mwy ohono.

 

Roedd y gweithgareddau hyrwyddo i fod i ddechrau ym mis Rhagfyr, ond penderfynwyd dechrau'r ymgyrch ddeufis yn gynharach oherwydd y problemau yn y diwydiant ac am fod prisiau'r farchnad yn gostwng.

 

“Mae'r sector cig eidion yng Nghymru wedi cael amser anodd yn ystod y misoedd diwethaf,” meddai Laura Pickup, Rheolwraig Datblygu'r Farchnad yn HCC. “Mae sawl rheswm am hyn, gan gynnwys y ffaith fod mwy o gig eidion yn cael ei fewnforio i'r DG a bod y cig yn ddrutach yn y siopau.

 

“Mae safon ein da byw yn uwch nag erioed, ac mae Cig Eidion Cymru yn haeddu cael ei gydnabod a'i werthfawrogi. Mae'n cael ei gynhyrchu mewn awyrgylch nefolaidd lle mae hen draddodiad o ffermio.

 

“Mae Cymru hefyd yn enwog am ei rygbi – a dyna pam y byddwn yn rhoi cyfle i ddilynwyr ledled y wlad ennill tocynnau i wylio gemau hollbwysig yn ystod pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2015."

 

Trwy gydol misoedd Hydref a Thachwedd, gall siopwyr yng Nghymru brynu pecynnau arbennig o Gig Eidion Cymru PGI i gael cyfle i ennill pum pâr o docynnau i weld y gêm rhwng Cymru a Lloegr, sef gêm agoriadol y bencampwriaeth, yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.Hefyd, bydd cyfle i ennill pum pâr o docynnau i weld y gwrthdaro Celtaidd rhwng Cymru ac Iwerddon.

 

“I gyd-fynd â'r gystadleuaeth, bydd yna hysbysebion o amgylch y maes ac ar y sgriniau mawr yn ystod gemau rhyngwladol yr hydref a fydd hefyd i'w gweld ar y teledu, gan ddechrau ym mis Tachwedd," meddai Mrs Pickup.

 

Yn ogystal â'r hyrwyddo ar y pecynnau, bydd yr ymgyrch yn cynnwys hysbysebion ar y teledu, cyfryngau digidol a phosteri.Bydd yn canolbwyntio'n gryf ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd mewn ymdrech i gysylltu â siopwyr a dilynwyr rygbi'r genedl.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net