Cig Oen Cymru yn taro ddeuddeg yn yr Almaen

26/01/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fu miloedd o Almaenwyr yn blasu Cig Oen Cymru yr wythnos hon mewn ffeiriau bwyd prysur mewn dwy ddinas yn y wlad.

Mynychodd y corff Hybu Cig Cymru ddwy ŵyl fyrlymus ym ninasoedd Munich a Stuttgart lle cafodd tua 7,000 o bobl y cyfle i flasu Cig Oen Cymru PGI a derbyn pamffledi a rysetiau i fynd adre efo nhw.

 

Mae digwyddiadau ‘Eat & Style’ yn denu tua 100,000 o ymwelwyr gyda diddordeb gwirioneddol mewn bwyd, yn cynnwys cogyddion proffesiynol a oedd yn falch iawn i gael gwybodaeth ar ble i gael gafael ar Gig Oen Cymru ar gyfer y sector gwasanaeth bwyd.

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol Datblygu Allforio HCC, Alex James: “Roedd arogleuon arbennig Cig Oen Cymru yn hudo’r Almaenwyr i’n stondin drwy gydol y dydd yn y digwyddiadau yma. Roedden ni wrth ein bodd gyda’r ymateb, ac fe wnaethom fwynhau rhyngweithio gyda’r ymwelwyr, y cogyddion a’r cynhyrchwyr o sector gwasanaeth bwyd yr Almaen.”

 

Mae'r diwydiant cig oen a chig eidion yng Nghymru yn wynebu her dros y blynyddoedd nesaf, gyda phenderfyniad Prydain i dynnu allan o'r Undeb Ewropeaidd, a'r farchnad sengl yn gwneud hi'n anoddach i'r diwydiant gael mynediad i'r farchnad Ewropeaidd. 

 

Ciwio am y cyfle i flasu

 

Yn ol Alex James, “Roedd gan yr ymwelwyr i’r stondin ddiddordeb go iawn yn y cynnyrch ac roeddent yn awyddus i gael gwybod sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu a lle gall pobl ei brynu. Roedden ni’n hapus i helpu gan ddarparu gwybodaeth ar ddulliau glân a gwyrdd ffermwyr Cymru, y ffaith bod y cig yn gwbl olrheiniadwy o’r fferm i’r fforc, a gwerth ac arwyddocâd ei statws PGI. Roedd pobl yn ciwio am y cyfle i flasu!”

 

Mae’r Almaen yn farchnad allforio gynyddol bwysig ar gyfer cig oen. Dangosodd data HMRC bod allforion cig oen o Wledydd Prydain wedi cynyddu 13% yn y cyfnod Ionawr i Dachwedd 2016, o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru