Cigydd blaenllaw yn dychwelyd o daith yn yr Unol Daleithiau

29/03/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Mae un o gigyddion blaenllaw Cymru wedi dychwelyd o San Francisco ar ôl taith i ganfod ffeithiau am y diwydiant a fydd, mae’n gobeithio, yn arwain y ffordd at greu cynnyrch newydd, arloesol a chyffrous yng ngogledd Cymru.

Dewiswyd Peter Rushforth, o Siop Fferm Swan’s ger Yr Wyddgrug, ar gyfer Ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru er mwyn ei alluogi i dreulio mis yn yr Unol Daleithiau yn edrych ar y sector bwtsiera cig eidion.

 

Prif ddiddordeb Peter oedd darganfod ffyrdd i ychwanegu gwerth at y chwarter blaen - gan ddod o hyd i ddefnydd gwahanol yn hytrach na’r briwgig isel ei bris traddodiadol yn y DU - a hefyd edrych i fynd ar drywydd cigoedd wedi’u coginio a’u halltu ochr yn ochr â’n cynnyrch Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru premiwm. 

 

Ymwelodd â Lincoln yn Hastings, Nebraska, cartref y ‘Ganolfan Ymchwil Cig Anifeiliaid’ ym Mhrifysgol Nebraska; Olympia Provisions a’r arbenigwyr charcuterie Tails & Trotters ym Mhortland, Oregon a Gary West Meats yn Jacksonville, Oregon, gyda rhan olaf y daith gyda’r manwerthwr cig wedi’i halltu arbenigol, Belcampo Meats yn San Francisco.

 

“Nes i wirioneddol fwynhau’r daith, roedd yn agoriad llygad a dw i wedi dod adre gyda sawl syniad gwych, ond nid y rhai ro’n i wedi disgwyl eu cael cyn mynd ar y daith!” eglurodd Peter. 

 

Yn America, clywodd sut oedd ymchwil newydd wedi arwain at fuddran o $1.5 biliwn ar gyfer diwydiant cig coch yr Unol Daleithiau yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig, gan ddefnyddio stêcs newydd ar rannau o’r carcas a fyddai yn flaenorol wedi cael eu deisio neu eu troi’n friwgig.

 

“Mae’r twf o $1.5 biliwn mewn deuddeg mis yn rhyfeddol ac mae hynny’n $70 doler ychwanegol i bob carcas,” meddai Peter.

 

Darganfod mwy am charcuterie

 

Roedd Peter hefyd eisiau darganfod mwy am charcuterie yn yr Unol Daleithiau ac yn benodol, eisiau mwy o wybodaeth am fyrbryd cig eidion sydd wedi dod mor boblogaidd yno, sef Jerky cig eidion y gellir ei olrhain yn ôl mor bell ag oes yr Inca. Mae Jerky yn ffordd o gadw cig drwy sychu cig ffres i’w rwystro rhag difetha.

 

Aeth i ymweld â Gary West Meats a chafodd daith o amgylch y broses gan y perchennog Paul Murdoch. “Mae’n fwy o ddarn o gig, wedi’i halltu ar y tu allan ond gyda mwy o leithder, felly mae’n flasus i’r cwsmer ac mae wedi rhoi syniad i fi o sut i wneud mwy o werthiant yr ystlys las ac ochr orau’r forddwyd yng ngogledd Cymru, yn enwedig yn yr haf,” meddai Peter.

 

Mewn gyrfa fer ond lwyddiannus iawn, mae Peter, 21 wedi cael gafael ar bron cymaint o wobrau ag o olwythion cig oen! Pencampwr Worldksills UK; Cigydd Ifanc y Flwyddyn a Chigydd Ifanc y Flwyddyn Cymru HCC yn 2014 a 2015. Cwpwl o wythnosau’n ôl, derbyniodd wobr arall, sef Gwobr Uwch Brentis Cambrian Training.

 

Mae ei awch a’i awydd i lwyddo, a’i allu i drosglwyddo’i wybodaeth newydd i mewn i gyfleoedd busnes yn y siop brysur yn Nhreuddyn wedi tynnu sylw tîm Ysgoloriaeth HCC, ac, yn ogystal â’r bridiwr cig eidion Richard Roderick o Frynbuga, enillodd y cyfle i fynd ar daith yn ystod 2017.

 

Meddai James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant yn HCC: “Eleni, roedden ni’n andros o falch i gynnig yr ysgoloriaeth i ddau unigolyn eithriadol. Mae Richard a Peter yn llawn brwdfrydedd ac yn uchelgeisiol iawn a dw i’n siŵr y bydd eu canfyddiadau yn gyfraniad gwerthfawr i ddatblygiad y sector cig coch yng Nghymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru