Cigydd ifanc ar ei ffordd i'r Unol Daleithau

03/02/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd cigydd ifanc o'r Wyddgrug yn neidio ar awyren yr wythnos hon i asesu sgiliau arbenigol cigyddion America, eu hamrywiaeth o stêcs suddlon ‘newydd’ a chyfrinachau eu cynnyrch cig eidion.

Derbyniodd Peter Rushforth, o Siop Fferm Swan’s yn Nhreuddyn ger yr Wyddgrug, ysgoloriaeth gan Hybu Cig Cymru sy’n ei alluogi i dreulio mis yn yr Unol Daleithiau yn edrych ar dechnegau bwtsiera cig eidion.

 

Mewn gyrfa fer ond llwyddiannus iawn mae Peter, 21, wedi ennill nifer fawr o wobrau bwtsiera yn barod; pencampwr Worldskills UK, Cigydd Ifanc y Flwyddyn, a Phencampwr Cigydd Ifanc y Flwyddyn HCC yn 2014 a 2015.

 

Mae’n dechrau ar ei daith heddiw i ymweld â Chanolfan Ymchwil Anifeiliaid Cig ym Mhrifysgol Nebraska. Yna, mae’n parhau â’r daith i Portland, Oregon, cartref Olympia Provisions a’r arbenigwyr ar “charcuterie” Tails & Trotters; yna i weld Gary West Meats yn Jacksonville, Oregon cyn ymweld â’r fferm a’r tŷ bwyta yn Belcampo Meats yn Santa Monica, Califfornia.

“Mae gen i ddiddordeb mewn ychwanegu gwerth at y chwarter-blaen – drwy ddod o hyd i ddewis arall ar wahân i’r defnydd o friwgig sy’n isel ei gost – a hefyd edrych i arallgyfeirio i faes cigoedd wedi’u coginio a’u halltu ochr yn ochr â’n cynnyrch Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ffres,” meddai Peter.

 

Bydd yn ymchwilio i dueddiadau diweddar UDA i gynhyrchu amrywiaeth ehangach o stêcs chwarter-blaen gan gyfuno sgiliau bwtsiera da gydag anghenion y cwsmer cyfoes. “O bosib, y stecen ‘amgen’ fwyaf adnabyddus yw’r stecen fflat, sy’n dod o ardal y balfais. Mae ganddo fwy o farblo na sirloin er enghraifft, sy’n golygu bod angen ei dorri’n ofalus a’i goginio’n briodol, ond mae’n blasu’n dda ac yn costio hanner pris sirloin.”

 

Dysgu sgiliau 

 

Mae Peter eisiau dysgu sgiliau bwtsiera newydd er mwyn gwneud y stêcs yma yn yr Wyddgrug gan ddefnyddio carcasau Cig Eidion o Cymru. “Bydd cigydd da yn gallu ychwanegu tua £300 at garcas eidion gan ddefnyddio darnau o safon a lleihau gwastraff. Gan ddefnyddio’r toriadau Americanaidd yma gallaf ychwanegu 20-30 y cant at werth y chwarter-blaen, a fydd yn dod â mwy o werth i’r gadwyn gyflenwi gyfan,” meddai.

 

Bydd Peter yn dychwelyd ar 6 Mawrth i gyflwynio ei adroddiad yn seiliedig ar ei ganfyddiadau i HCC. Wedi dilyn hynny, bydd yn rhannu ei brofiadau gyda’r diwydiant drwy gyfrwng cyfres o gyfarfodydd drwy gydol y flwyddyn. Bydd hefyd yn ymuno â Chymdeithas Ysgolorion HCC.

 

Dywedodd James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC: “Mae gan Gymdeithas Ysgolorion HCC 49 o aelodau sydd wedi ymweld â gwledydd ym mhob cwr o’r byd. Mae eu canfyddiadau a’u profiadau helaeth wedi’u rhannu gyda’u cyfoedion nôl adre yng Nghymru er lles y diwydiant.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru