Cigyddion gorau Cymru yn mynd ben-ben mewn seremoni wobrwyo yn Llundain

08/11/2019

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Daeth tri o aelodau Clwb Cigyddion Cig Oen a Chig Eidion Cymru Hybu Cig Cymru o wahanol ardaloedd o Gymru ben ben â’i gilydd mis hwn am deitl Siop Gigydd orau yng Nghymru mewn seremoni wobrwyo ledled gwledydd Prydain a gafodd ei gynnal gan Gyhoeddwyr Busnes William Reed.

Mewn seremoni rwysgfawr yn yr Hilton Bankside yn Llundain, roedd Dewi James a’i Gwmni o Ddyffryn Teifi, Douglas Willis o Gwmbrân a Wavells Butchers o Lanrug yn disgwyl yn eiddgar am y canlyniad. Ac yn cipio’r goron eleni oedd Douglas Willis o Gwmbrân a theitl Siop Gigydd Orau yng Nghymru 2019.

 

Eleni, darparwyd y stêc Cig Eidion Cymru PGI a gafodd ei fwynhau gan dros 200 o weithwyr proffesiynol y diwydiant yn y cinio gwobrwyo, a oedd yn gyfle i hyrwyddo’r brand o fewn y diwydiant yn y DG ac Iwerddon.

 

Dywedodd Kirstie Jones, Swyddog Datblygu’r Farchnad HCC “Ro’n i’n falch iawn o weld aelodau Clwb Cigyddion HCC yn cael eu henwebu ar gyfer y gwobrau eleni a llongyfarchiadau i’r tîm yn Douglas Willis o Gwmbrân. Mae’r gwobrau hyn yn rhai pwysig sy’n cydnabod rhagoriaeth y diwydiant cig.

 

“Mae HCC yn falch o weithio gydag aelodau o’r Clwb Cigyddion i farchnata’r gorau o Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru, ac roeddem yn falch o ddarparu Cig Eidion yn y seremoni.”

 

Cigydd gorau yng Nghymru

 

O ganlyniad i ennill y gystadleuaeth, bydd Dougals Willis yn darparu’r cig ar gyfer arddangosiadau coginio HCC yn Ffair Aeaf Brenhinol Cymru ar ddiwedd y mis. “Rydym yn falch iawn o ennill Siop Gigydd Orau yng Nghymru, ac yn falch o allu darparu’r cig yn Ffair Aeaf Brenhinol Cymru yn ddiweddarach yn y mis. Llongyfarchiadau i’r cigyddion eraill o Gymru yn y rownd derfynol,” dywed Peter Willis o Douglas Willis.

 

Yn rhan o’r seremoni wobrwyo cynhaliwyd cystadleuaeth Pencampwr Pencampwyr y DG ac Iwerddon am y Selsig Gorau. Roedd Puff Pigs o Gwm Cynon, a enillodd cystadleuaeth ‘Cyflwynwch Eich Selsig Gorau’ HCC yn y Sioe Frenhinol yn gynharach eleni, yn y rownd derfynol gyda’i selsig garlleg a tsili.