Cip Olwg o Benwythnos Cyntaf yr Eisteddfod.

Mae penwythnos cyntaf Eisteddfod 2014 bron ar ben ac mae Llanelli wedi gweld ychydig o law, haul ac anawsterau gyda’r gwasanaeth bysiau. 

 

Ar ddiwrnod cyntaf ar y Maes roedd cwynion am y gwasanaeth bysiau o’r maes parcio i’r maes, dywedodd yr Eisteddfod ar trydar ‘Rydym yn ymddiheuro o waelod ein calonnau am y problem gyda’r bysus, rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i geisio datrys y broblem.' 

 

Ond heblaw am hyn mae deuddydd cyntaf yr ŵyl i weld yn llwyddiannus gyda’r cystadlu wedi cychwyn, Côr Llanddarog a’r cylch ddaeth yn fuddugol yn y Côr Cymysg dros 45 mewn nifer gyda Chôr Tonic yn ennill yn y Côr hyd at 35 mewn nifer. 

 

Darllenwch ymlaen i weld hanes y Maes ar y Cyfryngau Cymdeithasol: