Coed y Brenin ger Dolgellau yn ymddangos ar stamp newydd

14/08/2019

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r Post Brenhinol wedi lansio cyfres o chwe stamp arbennig sy’n dangos golygfeydd godidog ac ysbrydoledig o goedwigoedd sy’n cynnwys Coed y Brenin ger Dolegallau.

Caiff coedwigoedd o bob rhan o wledydd Prydain eu trysori oherwydd y manteision amgylcheddol a ddaw yn eu sgil, fel aer glanach, atal llifogydd a darparu cynefinoedd i fywyd gwyllt, ac maent yn esgor ar gannoedd ar filiynau o ymweliadau bob blwyddyn – gan alluogi’r cyhoedd i fwynhau coetiroedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, o gerdded a mynd am bicnic i wylio adar a beicio mynydd.

 

Mae’r stampiau’n dangos cymeriad a lliwiau amrywiol coedwigoedd, a gellir eu rhagarchebu yn awr yma.

 

Yn y gyfres ceir lluniau o’r coedwigoedd canlynol: Coed y Brenin, Glen Affric; Coedwig Sherwood; Coedwig Glenariff; Westonbirt, Yr Ardd Goed Genedlaethol; a Choedwig Kielder.

 

Mae lansio’r stampiau’n cyd-fynd â chanmlwyddiant y Comisiwn Coedwigaeth. Cafodd y Comisiwn Coedwigaeth ei sefydlu ar 1 Medi 1919 a’i gylch gwaith oedd ailgoedwigo’r DU er mwyn cael pren ar ôl i ddarnau enfawr o dir gael eu clirio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, er mwyn cynorthwyo gydag ymdrechion y rhyfel. O'r egin bach yn 1919, mae Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, heddiw yn cwmpasu arwynebedd o 126,000 hectar – sef 6% o Gymru - ac mae'n cyflenwi tua 50% o'r holl bren yng Nghymru.

 

Gwarchod y goedwig

 

Dywedodd Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae gan goed le arbennig ym mywydau cymunedau erbyn hyn, yn union fel y gwnaethant yn 1919, a byddant yn 2119. Mae dathlu'r canmlwyddiant hwn yn ymwneud ag ysbrydoli pobl i rannu ein hangerdd am goetiroedd a choedwigoedd a'n helpu i'w gwarchod a'u gwella am genedlaethau i ddod."

 

Medd Philip Parker o’r Post Brenhinol: “A hithau’n ganmlwyddiant y Comisiwn Coedwigaeth, mae’r stampiau newydd trawiadol yma’n dathlu harddwch a llonyddwch ein coetiroedd cyhoeddus, a’r amgylcheddau amrywiol ysbrydoledig sy’n gyrchfan i gannoedd ar filiynau o ymweliadau bob blwyddyn.”