Cofio Chernobyl a Fukushima

19/04/2016

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe fydd y mudiad sy’n gwrthwynebu adeiladu gorsaf newydd Wylfa B ar Ynys Môn yn croesawu'r ymgyrchydd heddwch y Parchedig Gyoro Nagase i’r ynys ddydd Gwener yma.

Daw'r Parch. Nagase o Siapan yn wreiddiol ac mae'n ymgyrchydd brwd dros heddwch a byd heb arfau ac ynni niwclear. ac yn perthyn i grŵp Japanese Against Nuclear yn Lluindain. Dros y blynyddoedd mae'r Parch. Nagase wedi cerdded dros amryw achosion. 

 

A hithau'n bum mlynedd ers ffrwydriadau niwclear Fukushima a 30 mlynedd i'r mis hwn ers i Orsaf Niwcliar Chernobyl ffrwydro, mae'r Parchedig Nagase yn bwriadu cerdded o Eglwys Sant Cwyfan ger Aberffraw i gyfeiriad Caergybi ar Ebrill 22 gan ddechrau am 11.00 a.m., ac ymlaen at y Wylfa ar Ebrill 23 am 9.30 ar lwybr yr arfordir ger Llanfwrog. 

 

Apelio

 

Gyda’i ymweliad, fe fydd y Parchedig Nagase yn apelio ar gwmni Hitachi yn Siapan i gydnabod rhybudd diweddar yr arbenigwr niwcliar Mycle Schneider mai ‘tenau iawn os o gwbl’ yw unrhyw obaith i sicrhau buddsoddiadau ariannol enfawr ar gyfer Wylfa B, ac y dylent roi'r gorau i'r prosiect ar unwaith. 

 

Bydd aelodau o PAWB yn cerdded gyda’r Parchedig Nagase ar hyd llwybr yr arfordir.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru