Cofiwch am ddydd Sul y Mamau

13/03/2015

Categori: Hamdden

Cofiwch ei bod yn ddydd Sul y Mamau y dydd Sul hwn a dyma’r amser perffaith i archebu bwrdd at y cinio dydd Sul cyn iddynt lenwi neu brynu cerdyn neu anrheg. Dyma’r amser o’r flwyddyn ble yr ydych yn rhoi’r holl sylw i’r mamau yn ein plith.  Ond beth yw’r cefndir wrth inni ddathlu ein mamau?

 

Yn hanesyddol ac yn draddodiadol, mae’r fam yng Nghymru wedi cael ei gweld fel conglfaen y teulu o fewn cymunedau diwydiannol ac amaethyddol, yn rhedeg y gwaith ty ac yn cadw’r teulu at ei gilydd. Mae’n wir mai ystrydeb hen ffasiwn yw hyn erbyn hyn, ac mae rol y fam wedi newid yn sylweddol yn ail rhan yr ugeinfed ganrif o fewn cymdeithas sydd wedi moderneiddio. Ond mae’r arfer o ddathlu rol y fam ar un diwrnod o’r flwyddyn yn parhau. 

 

Yn wreiddiol, gwyl Gristnogol sy'n digwydd ar y pedwerydd Sul yng nghyfnod y Grawys ydy Sul y Mamau. Dyma'r diwrnod pan roedd morwynion a gweision yn cael diwrnod i ddychwelyd adref i fynychu eu heglwys neu gapel teuluol, nôl adref. Caiff ei chydnabod a'i dathlu gan Gristnogion Pabyddol a Phrotestanaidd drwy Ewrop a mannau eraill, yn bennaf drwy anrhydeddu'r fam drwy weithred ymarferol neu symbolaidd.Fe'i gelwir fwyfwy yn Saesneg yn Mother's Day, sy'n dangos y gwahanu oddi wrth y cysylltiad Cristnogol pan arferid defnyddio'r term Mothering Sunday.