Cofiwch am eclips yr haul

Byddwch yn barod am eclips yr haul mewn llai nag awr ac mae’n argoeli'n fore braf, gyda Chymru ymhlith y mannau gorau ym Mhrydain i weld yr eclips.  Fe fydd yr eclips yn dechrau am oddeutu 9.25 y bore,  gyda'r awyr yn para'n gymharol dywyll am dros 7 munud.  

 

Mewn sefyllfa ble fydd yr awyr yn glir yng Nghymru ac heb darth na smog, bydd posib gweld rhwng 86% a 88% o’r haul yn cael ei guddio, gyda eclips llawnach i’w weld yn y gogledd. 

 

Mae’r arbenigwyr yn atgoffa i chwi beidio edrych yn uniongyrchol at yr haul neu fe fydd yn achosi difrod i’r retina. Maent yn annog y cyhoedd i greu camera twll pin er mwyn gweld effaith yr eclips yn ddiogel. 

 

Dyma eclips yr haul cynta ers y flwyddyn 1999 ym Mhrydain, gyda’r eclips nesa yn digwydd ym Mhrydain yn 2090.

 

Y gwahaniaeth rhwng eclips yr Haul ac eclips yr Lleuad

 

Gyda'r lleuad yn cuddio'r haul mewn eclips fel heddiw, mae eclips y lleuad ar y llaw arall yn digwydd pan fo'r ddaear yn dod rhwng yr haul a’r lleuad. Mae’r eclips wedi cael ei astudio ers dyddiau cynnar gwareiddiad, gyda’r Tseiniaid yn gweld yr eclips fel sumbol o dynged yr ymerawdwr. Roedd yr hen Roegiaid yn gweld yr eclips fel arwydd fod y duwiau yn flin ac fod dinistr ar ei ffordd.