Coleg Cymraeg a Choleg Sir Gâr yn cydweithio am y tro cyntaf

15/09/2014

Categori: Addysg, Iaith

Am y tro cyntaf erioed, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi galluogi penodi unigolyn i ddatblygu addysg uwch cyfrwng Cymraeg mewn Coleg Addysg Bellach.

 

Bydd Iwan Thomas, sydd wedi’i benodi o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg, yn darlithio yng Ngholeg Sir Gâr, o dan adain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 

Campws Gelli Aur fydd cartref Iwan a’i waith fydd ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Amaethyddiaeth a denu darpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg.

 

Fel un a fagwyd ar fferm ger Llanelli ac un sydd wedi cyflawni amryfal swyddi ar gampws Gelli Aur dros y blynyddoedd, roedd Iwan yn benderfynol o wneud cais am y swydd:

 

‘‘Roedd y cyfle i wneud cais am swydd darlithydd mewn Amaeth trwy’r Gymraeg o dan nawdd y Coleg Cymraeg yn gyfle rhy dda i’w golli. Rwy’n edrych ymlaen at greu cyfleoedd newydd i fyfyrwyr astudio trwy’r Gymraeg a datblygu adnoddau dysgu o’r radd flaenaf ar eu cyfer.’’

 

Bydd Iwan yn ymuno â Chynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg ar y cyd â 18 o ddarlithwyr eraill sydd wedi’u penodi i swyddi academaidd newydd eleni mewn amryfal feysydd ar draws Prifysgolion Cymru am gyfnod o bum mlynedd. 

 

Mae’r Coleg erbyn hyn yn noddi dros 90 o ddarlithwyr ledled y wlad, a rhagor i’w penodi eto y flwyddyn nesaf er mwyn cyrraedd y nod o dros 100 o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg dan nawdd y Coleg.

 

Yn ôl Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

 

‘‘Mae’r Coleg yn falch o fedru cydweithio a chefnogi Coleg Addysg Bellach am y tro cyntaf ac edrychwn ymlaen at weld cynnydd yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Amaethyddiaeth o ganlyniad.

 

‘‘Mae penodiad Iwan heb os yn gam mawr ymlaen yn y gwaith o geisio cryfhau’r llwybr astudio cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr addysg bellach sy’n parhau i addysg uwch ac rydym yn dymuno’r gorau iddo gyda’r gwaith.’’

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net