Coleg Penybont yn arbrofi gyda roboteg

04/04/2017

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mi fydd Coleg Penybont yn cynnal diwrnod addysgu a dysgu arloesol ar Ebrill 6ed, ar draws y meysydd arbenigol o Wyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg.

Yn cydfynd gyda'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, mae Coleg Penybont wedi ymgorffori’r elfen newydd ‘Rheoli Technoleg a Roboteg’ i’w cwricwlwm er mwyn ymgysylltu, arloesi ac ennyn y genhedlaeth nesaf o raglenwyr, peirianwyr a dyfeiswyr.

 

Y digwyddiad ‘Pi & Mash’ fydd yr un cyntaf o’i fath i gynnwys prosiectau dan arweiniad y myfyrwyr gan ddefnyddio technoleg ‘Raspberry Pi, Lego a Makey Makey.’

 

Mi fydd yn arddangos y bartneriaeth rhwng disgyblion ysgolion cynradd a dysgwr Addysg Bellach mewn Cyfrifiadureg a Pheirianneg. Mae’r pynciau STEM yn hanfodol ar gyfer cyflogaeth y dyfodol a’i llwyddiant ar lefel lleol a byd-eang. Mi fydd disgyblion o Ysgol Gynradd Croesty, Ysgol Gynradd Litchard, Ysgol Gynradd St Mary’s St Patricks ac Ysgol Gynradd Cwm Garw yn mynychu yn ystod y digwyddiad. 

 

Partneriaeth

 

Mae Coleg Penybont yn gweithio mewn partneriaeth â PiCymru, Prifysgol Caerdydd, Big Learning Company, Sony, Renishaw, WG ac mae’r Emotion Robotics wedi caniatáu i drosglwyddo sgiliau ar lefelau staffio fel rhan  o brosiectau’r dyfodol. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru