Comisiynydd y Gymraeg yn cyflwyno rhagor o safonau i sefydliadau

02/12/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno saith o adroddiadau safonau pellach i Weinidogion Cymru sy’n argymell safonau disgwyliedig i 64 o sefydliadau. 

 

Mae’r sefydliadau’n cynnwys adrannau Llywodraeth ganolog, darparwyr tai cymdeithasol, cwmnïau dŵr, Grŵp y Post Brenhinol a Swyddfa’r Post.

 

Wrth ddod i gasgliadau a pharatoi adroddiadau safonau, rhoddodd y Comisiynydd sylw i dystiolaeth oedd yn cynnwys gwybodaeth a gyflwynwyd gan yr holl sefydliadau, 172 o aelodau’r cyhoedd a Phanel Cynghori’r Comisiynydd. 

 

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws,“Yn yr adroddiadau hyn rwy’n argymell gosod dyletswyddau iaith Gymraeg statudol ar sefydliadau nad ydynt wedi dod dan orfodaeth o’r fath yn y gorffennol ac wrth wneud hyn rydym yn cymryd cam sylweddol i dir newydd."

 

Dylanwad sylweddol

 

“Mae’r gwasanaethau a ddarperir gan y sectorau hyn yn cael dylanwad sylweddol ar fywydau pobl yng Nghymru ac rwyf am weld mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd.”

 

Unwaith y daw’r rheoliadau i rym, bydd hynny’n awdurdodi’r Comisiynydd i weithredu cam olaf y broses, sef gosod dyletswyddau penodol ar sefydliadau drwy hysbysiadau cydymffurfio.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru