Comisiynydd y Gymraeg yn egluro'r drefn gwyno

18/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

cyfarfodydd i egluro'r drefn gwyno

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gwahodd y cyhoedd i fynychu cyfarfodydd ledled Cymru, er mwyn egluro'r broses gwyno ynghylch diffyg darpariaeth Gymraeg sefydliadau cyhoeddus.  

 

Mae’r Comisiynydd yn cyfeirio at achosion ble mae’r cyhoedd yn gweld diffygion yn y ddarpariaeth Gymraeg 

 

Yn ol gwefan y Comisiynydd, "Weithiau, mae’r sefyllfaoedd uchod yn rhan o brofiad rhai ohonom wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Mae’r gyfraith yn dweud na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. Gwaith y Comisiynydd yw ymchwilio i gwynion pan aiff pethau o’u lle."

 

Y bwriad gyda’r cyfarfodydd hyn yw "i egluro’r drefn gwyno a’r pwerau i ddatrys cwynion. Mae'r swyddogion am wrando ar awgrymiadau a syniadau newydd ynghylch y ffordd rwy’n cysylltu â chi pan fydd gennych gwynion i’w trafod."

 

Dyma fanylion y cyfarfodydd a fydd yn cael ei cynnal yr wythnos nesaf:

 

  • 24 Mawrth, 2015 3-5pm:                           Canolfan Morlan, Aberystwyth
  • 25 Mawrth, 2015 3-5pm a 6-8pm:            Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd
  • 26 Mawrth, 2015 3-5pm a 6-8pm:            Beaufort Park Hotel, Yr Wyddgrug
  • 30 Mawrth, 2015 3-5pm a 6-8pm:            Galeri, Caernarfon

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net