Comisiynydd y Gymraeg yn rhoi hysbysiad cydymffurfio i sefydliadau

01/10/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe roddodd Comisiynydd y Gymraeg hysbysiad cydymffurfio i 26 o gyrff cyhoeddus ddoe yn nodi’r hyn sy’n cael ei ddisgwyl o ran eu darpariaeth Gymraeg. 

 

Y sefydliadau sydd wedi derbyn hysbysiad gan y Comisiynydd i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg yw pob cyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru, Gweinidogion Cymru ac awdurdodau’r tri parc cenedlaethol. Cafodd rheoliadau safonau’r Gymraeg eu drafftio gan Lywodraeth Cymru, a chawsant eu pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 24 Mawrth 2015.

 

Disgwylir i’r sefydliadau gydymffurfio â’r safonau cyntaf o 30 Mawrth 2016. Bydd cynlluniau iaith statudol y sefydliadau a gymeradwywyd dan Ddeddf yr iaith Gymraeg 1993 yn cael eu disodli gan safonau Mesur y Gymraeg.

 

Wrth roi’r hysbysiadau cydymffurfio i sefydliadau, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Dyma’r tro cyntaf i mi ddefnyddio fy mhwerau dan adran 44 Mesur y Gymraeg drwy roi hysbysiad i’r cylch cyntaf o sefydliadau i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg. Wrth i’r safonau newydd ddod i rym, bydd y ffordd mae sefydliadau’n trin ac yn defnyddio’r Gymraeg yn newid. Y nod yw y bydd gan bobl yng Nghymru, lle bynnag bônt yn byw, sicrwydd y gallant ddefnyddio’r iaith gyda’r sefydliadau hyn.

 

Ychwanegodd Meri Huws, “Byddaf yn cyflwyno safonau’r Gymraeg i fwy o sectorau a sefydliadau drwy’r un broses statudol. Gall tua 120 yn rhagor o sefydliadau ddisgwyl derbyn hysbysiadau cydymffurfio o fewn y misoedd nesaf, a byddaf yn parhau â’r gwaith gyda sectorau eraill a enwir yn y Mesur.”

 

Bydd pob hysbysiad cydymffurfio yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Comisiynydd ar 5 Hydref 2015.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru