Comisiynydd y Gymraeg yng Nghanada

21/05/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws yn cymryd rhan mewn cynhadledd yng Nghanada ar gyfer cymdeithas ryngwladol y Comisiynwyr iaith, gyda aelodau eraill o Ganada, Sri Lanka, De Affrica, Kosovo, Gwlad Belg, Iwerddon a, Sbaen yn mynychu. 

 

Wrth siarad yn y gynhadledd yn Ottowa, dywedodd Meri Huws fod yna gymhariaethau rhwng y gwahanol wledydd mewn gweithredu polisi ieithyddol,  “Er bod sefyllfa a chyd-destun ein hieithoedd yn wahanol, yr un math o heriau sy’n ein hwynebu ni i gyd mewn gwirionedd. Mewn gwahanol ffyrdd, rydym ni oll yn ceisio darbwyllo ein llywodraethau i weithredu polisi ieithoedd swyddogol ac yn gweithio tuag at ddylanwadu ar ymddygiad ieithyddol unigolion a chymunedau.

 

“Yn ystod yr wythnos buom yn trafod amrywiaeth eang o bynciau perthnasol," yn ol Meri Huws,  "gan rannu profiadau am sut i orfodi cydymffurfiaeth â dyletswyddau iaith, a phwysigrwydd ymchwil a data er mwyn dylanwadu ar wneuthurwyr polisi.”

 

Bydd y comisiynwyr iaith yn cyfarfod yn Iwerddon yn 2016, ac yna bydd cynhadledd y Gymdeithas yn cael ei chynnal yng Nghymru yn 2017.