Comisynu cerfluniau i dynnu sylw at wastraff plastig yn ein moroedd

10/04/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

I dynnu sylw at wastraff plastig a sbwriel morol, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi comisiynu cyfres o gerfluniau rhyngweithiol i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r problemau a thynnu sylw at y camau gallwn ni gyd eu cymryd i wella’r sefyllfa bresennol.

Mae digon o blastig i lenwi lori biniau yn mynd i mewn i foroedd y byd bob munud yn ôl yr amcangyfrifon Neu fod hyd at filiwn o adar y môr yn marw bob blwyddyn o ganlyniad i fwyta darnau o blastig. 

 

Mae’r pum model â ffrâm weiren yn cynnwys ysgol o dri dolffin, pysgodyn ac arwyddlun y Parc Cenedlaethol, llurs.

 

Bydd y cerfluniau i’w gweld mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y Parc Cenedlaethol a Sir Benfro gan gynnwys sioeau, gweithgareddau glanhau traeth a digwyddiadau eraill.

 

Dywedodd Swyddog Dehongli Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Rebecca Evans: “Fel unig Barc Cenedlaethol arfordirol y Deyrnas Unedig, rydyn ni’n llawn ymwybodol o faint o sbwriel morol sy’n cael ei adael gan y llanw bob dydd.

 

“Mae nifer o wirfoddolwyr yn helpu i wella’r sefyllfa drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau glanhau traeth ar Arfordir Sir Benfro bob blwyddyn, ond nid yw hyn yn ateb cynaliadwy.

 

“Mae llygedyn o obaith yn hyn i gyd, gyda chymunedau yn mynd ati i leihau faint o blastigau un-defnydd sy’n cael eu defnyddio er mwyn bod yn Ddi-Blastig, ac mae’n wych gweld pa mor boblogaidd yw'r ymgyrch Dau Funud yn Glanhau Traeth.

 

“Ynghyd â’r mentrau hyn, rydyn ni’n gobeithio bydd y cerfluniau’n helpu i ysbrydoli pobl i wneud dewisiadau gwahanol, fel defnyddio cwpanau a photeli gellir eu hailddefnyddio, a chasglu sbwriel pan fyddan nhw’n ymweld â thraeth tro nesaf.”

 

Artist o Aberteifi

 

Cafodd y cerfluniau hyn eu creu gan Toby Downing, artist o Aberteifi. Mae rhai wedi cael eu llenwi â sbwriel morol, a bydd eraill yn cael eu llenwi gan y cyhoedd mewn digwyddiadau arbennig