Condemnio cytundeb Llywodraeth Cymru gyda San Steffan

15/05/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Does dim mandad gan Lywodraeth Cymru i ddychwelyd pwerau i San Steffan, yn ôl ymgyrchwyr yn siarad cyn pleidlais yn y Senedd heddiw.

Cynhaliwyd pleidlais gan Aelodau Cynulliad ar roi sêl bendith i Fil Ymadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae Llywodraeth Cymru yn argymell pleidleisio i gytuno i'r Bil, er bod Llafur yr Alban, Llywodraeth yr Alban ac Arweinydd Prydeinig Llafur Jeremy Corbyn, yn ei wrthwynebu ac yn dadlau ei fod yn tynnu pwerau datganoledig yn ôl i San Steffan. 

 

Yn siarad mewn gwrthdystiad tu allan i'r Senedd yng Nghaerdydd, dywedodd Iestyn ap Rhobert Cadeirydd YesCymru, sy'n ymgyrchu dros annibyniaeth i Gymru: “Mae gan bobl Cymru Senedd o ganlyniad i ddau refferendwm caled: does gan un grŵp o wleidyddion heddiw ddim mandad i ddadwneud pleidleisiau'r bobl. Dyw pobl Cymru ddim wedi pleidleisio dros ddychwelyd unrhyw bwerau o Gymru i San Steffan. Does gan y Llywodraeth yma ddim mandad gan neb i wneud hynny.  All unrhyw Lywodraeth yng Nghymru, a etholwyd gan ddim ond ychydig yn fwy na thraean o'r boblogaeth, ddim negodi ein rhyddid i ffwrdd. Rhyddid a enillwyd drwy refferenda yn 1997 a 2011.”

 

Canoli pwer

 

“Yr hyn rydyn ni'n gweld yw San Steffan yn manteisio ar Brexit i ganoli pwerau yn Llundain. Mae'n dod yn fwyfwy clir bod hunanlywodraeth Cymru ar dir sigledig, ac yn wir yn y fantol. Dim ond annibyniaeth i Gymru all sicrhau bod penderfyniadau am Gymru yn cael eugwneud yng Nghymru.”