Corff cig coch yn ymateb i heriau Coronafeirws

09/04/2020

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r corff cig coch, Hybu Cig Cymru yn mynd i’r afael â newidiadau enfawr yn y galw o’r sectorau manwerthu a gwasanaeth bwyd.

Er y bu ymchwydd yn y galw manwerthu am rai toriadau cyfleus a rhatach, mae cau'r sector bwyta allan, sy’n werth biliynau o bunnoedd, ym Mhrydain a thramor wedi achosi ansefydlogrwydd mawr ym mhrisiau'r farchnad.

 

Yng ngoleuni'r pandemig Coronafeirws mae HCC yn ymateb trwy dargedu gweithgaredd yn y farchnad ddomestig i gefnogi'r gadwyn gyflenwi ac arwain pobl tuag at opsiynau coginio newydd. Bydd yr ymgyrch yn anelu at annog teuluoedd ac unigolion sy’n gaeth i’w tai i gynyddu pryniant Cig Eidion Cymru PGI a Chig Oen Cymru PGI o archfarchnadoedd, manwerthwyr annibynnol a chigyddion.

 

Dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC am yr ymgyrch, “Mae defnyddwyr yn chwilio am ffyrdd newydd o goginio tra bod gan lawer mwy o amser ar gael iddynt. Nod yr ymgyrch yw rhoi canllaw i’r defnyddwyr hyn ar ffyrdd o goginio gyda stêcs a thoriadau mwy, i ‘ddod â’r bwyty i’ch cartref’ ac annog arbrofi gyda seigiau wedi’u coginio’n araf. Rydym yn gwybod bod prydau tyner a suddlon wedi'u coginio'n isel ac yn araf gyda Chig Eidion Cymreig PGI ac Oen Cymreig PGI yn faethlon ac yn hyfryd.

 

“I deuluoedd, byddwn yn sicrhau ein bod yn tanio angerdd mewn plant trwy ddarparu ryseitiau sy'n addas i bob oedran gymryd rhan ynddynt. Bydd y ryseitiau hefyd yn helpu pobl i ddefnyddio cynhwysion sydd ganddynt yn eu cypyrddau a bwyd dros ben, a byddant yn awgrymu amnewidiadau sy'n golygu eu bod yn hygyrch i bawb. Byddwn hyd yn oed yn cynnig cyngor ar y dulliau mwyaf diogel o ddadrewi gan y bydd llawer o bobl wedi rhewi cig a brynwyd ym mis Mawrth.”

 

Trosglwyddo negeseuon

 

Gyda defnyddwyr yn troi at gyfryngau cymdeithasol yn eu miloedd yn ystod y pandemig bydd y platfform hwn yn fodd i drosglwyddo negeseuon yn uniongyrchol ac yn gyflym. Mae gwaith eisoes wedi dechrau o ran rhannu fideos coginio sy'n dangos pa mor syml y gall coginio prydau maethlon fod. Bydd partneriaethau hysbysebu gyda chyhoeddiadau bwyd amlwg yn helpu i gynyddu cyrhaeddiad yr ymgyrch trwy gylchlythyrau e-bost ehangach a chynulleidfaoedd cyfryngau cymdeithasol.

 

Esboniodd Rhys Llywelyn, “Rydym wedi gweld bod cael cogyddion a dylanwadwyr yn ein helpu i gyflwyno ein negeseuon gyda chynnwys fideo yn llwyddiannus iawn yn y gorffennol. Byddwn yn edrych i wneud yr un peth i annog defnyddwyr i ddod â phrofiad a moethusrwydd bwyta allan i'w cartrefi eu hunain.”