Corpws cyntaf yn y Gymraeg yn cael ei sefydlu

08/10/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae corpws cyntaf erioed o'r iaith Gymraeg ar raddfa fawr wedi’i sefydlu a fydd yn  yn gasgliad enfawr o eirfa Cymraeg boed ar lafar neu yn ysgrifenedig. 

 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi derbyn £1.8m gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol i arwain y prosiect hwn sy'n cynnwys sawl sefydliad a fydd yn dwyn y teitl Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes.

 

Bydd y corpws  yn gasgliad mawr o destunau, neu gorff o ddeunydd ysgrifenedig neu lafar ar gyfer dadansoddiad ieithyddol - yn cynrychioli'r holl ffyrdd y mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio a'i chyfathrebu. Bydd hyn yn cynnwys iaith lafar, ysgrifenedig a digidol ac yn cwmpasu gwahanol feysydd, amrywiaethau iaith - rhanbarthol a chymdeithasol - a gwahanol gyd-destunau.

 

Bydd y prosiect tair blynedd yn dechrau ym mis Ionawr 2016 ac yn manteisio ar arbenigedd o Brifysgolion Abertawe, Bangor a Lancaster. Bydd CorCenCC yn torri tir newydd fel adnodd iaith ac fel model o adeiladu corpws.

 

Caiff cyfranwyr eu dewis ymhlith y 562,000 o siaradwyr Cymraeg yn y DU, a byddant yn cyfrannu drwy dechnolegau digidol torfol a chydweithio cymunedol. Caiff rhagor o fanylion am greu'r prosiect a'r ffyrdd y bydd defnyddwyr yn gallu cyfrannu, eu rhannu ar ôl dechrau'r prosiect yn 2016. 

 

Dywedodd Dr Dawn Knight, o Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd, sy'n arwain y prosiect: "Rydym yn gobeithio datblygu'r corpws byw ac esblygol hwn, y cyntaf ar raddfa fawr, i gynrychioli'r Gymraeg ar draws gwahanol ddulliau cyfathrebu, a chael defnyddwyr cyfredol yr iaith i'w lenwi. Byddwn yn ymgysylltu â'r cyhoedd mewn sawl ffordd ac yn defnyddio technolegau newydd i wneud hynny. Prosiect yw hwn am y defnydd o'r iaith yn gorffennol, y presennol a'r dyfodol ledled y DU, boed hynny'n wahaniaethau rhanbarthol neu'n newid dros amser.

 

Effaith gadarnhaol 

 

"Bydd y prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar grwpiau gwahanol o ddefnyddwyr,’ meddai Dr Dawn Knight, ‘a fydd yn cynnwys cyfieithwyr, cyhoeddwyr, llunwyr polisi, datblygwyr technoleg iaith ac academyddion. Bydd pecyn cymorth pwrpasol yn cael ei greu ar gyfer athrawon a dysgwyr, gan gyfuno swyddogaethau sylfaenol corpws er mwyn ymchwilio i ddefnydd iaith."

 

Mae ystod y rhanddeiliaid ar gyfer y prosiect - gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyd-bwyllgor Addysg Cymru, Cymraeg i Oedolion, Gwasg y Lolfa a Geiriadur Prifysgol Cymru – yn cynrychioli perthnasedd ieithyddol, diwylliannol a chymdeithasol y prosiect. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru