Côr CF1 yn lansio cystadleuaeth gyfansoddi newydd

12/08/2020

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae un o gorau mwyaf adnabyddus Cymru wedi lansio cystadleuaeth gyfansoddi er mwyn rhoi hwb i ddiwydiant creadigol y genedl.

Ynghyd â chwmni cyhoeddi Curiad, mae Côr CF1 o Gaerdydd yn cynnig gwobr o £600 i’r cyfansoddwr buddugol, perfformiad o’r gwaith sy’n dod i’r brig a chyfle i’w gyhoeddi’n swyddogol.

 

I feirniadu’r ceisiadau mae’r cyfansoddwr adnabyddus Paul Mealor yn ymuno â thîm cerddorol y côr, sef Eilir Owen Griffiths, Richard Vaughan a Rhiannon Pritchard. Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw’r 1af o Hydref.


Meddai Eilir Owen Griffiths, arweinydd Côr CF1: “Rydym ni fel côr yn eiddgar i ganu ar y cyd eto. I’n croesawu yn ôl i’r ystafell ymarfer, rydym ni eisiau darn heriol a fyddai’r un mor addas mewn neuadd gyngerdd a fyddai ar lwyfan cystadleuaeth.
“Mae’r côr mor ddiolchgar am yr holl gyfleoedd a phrofiadau rydym wedi mwynhau dros y blynyddoedd oherwydd diwydiant creadigol Cymru. Y gystadleuaeth hon yw ein ffordd ni o roi rhywbeth bychan yn ôl yn ystod amser caled i nifer.
“Dim ots am eich profiad na’ch statws fel cyfansoddwr – gan ein bod yn beirniadu pob gwaith dan ffugenw, yr hyn fyddwn yn astudio yw safon eich gwaith. Felly cerwch amdani!”


Meddai Ruth Myfanwy o gwmni Curiad: “Mae Curiad yn hynod falch i gefnogi Côr CF1 a chael bod yn rhan o'r gystadleuaeth cyfansoddi cân newydd i'r côr.
“Yn yr amser anodd yma i gyfansoddwyr a cherddorion, mae'n galondid gweld Côr CF1 yn meddwl am syniadau newydd ac yn agor y drws i ysbrydoli ein cyfansoddwyr i fod yn greadigol ac hefyd i gefnogi'r diwylliant cerddorol yng Nghymru mewn ffordd ymarferol.
“Gobeithiwn bydd y wobr ariannol, a'r fraint o gael côr o safon mor uchel â Chôr CF1 yn perfformio'r gwaith, yn dennu nifer fawr i gystadlu a chreu gwaith newydd.”

 

Anrhydedd

 

Meddai’r Athro Paul Mealor, un o feirniaid y gystadleuaeth: “Rwy’n falch cael y cyfle i feirniadu’r wobr newydd, pwysig hwn ar gyfer cyfansoddwyr, yn enwedig ar adeg pan mae sawl mudiad celfyddydol yn torri eu darpariaeth. Mae’n anrhydedd cael helpu’r genhedlaeth nesaf o gyfansoddwyr Cymreig ddarganfod eu llais a chael clywed eu gwaith yn cael ei berfformio.”