Creu celf o wastraff plastig y môr

02/08/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae gwastraff plastig yn ein moroedd yn broblem gynyddol ac mae Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi penderfynu defnyddio’r Amgueddfa ar gyfer cyfnod o ymgyrchu amgylcheddol yn ystod Wythnos Genedlaethol y Môr.

Wythnos hon mae plastig y môr yn llenwi arddangosfeydd bywyd y môr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae’r Fforwm Ieuenctid wedi creu gweithiau gan ddefnyddio plastig o'r môr wedi'i gasglu o draethau yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth ar yr effaith niweidiol y mae plastig yn ei chael ar y dŵr a bywyd y môr ar ein harfordiroedd bregus.

 

"Dyn ni moyn defnyddio'r amgueddfa i ddanfon neges: Mae angen i bawb wneud mwy i ymladd yn erbyn llygredd." - meddai llefarydd ar ran No Môr Plastic

 

Mae Surfers Agains Sewage, sydd wedi bod yn ymgyrchu dros foroedd glanach, ac i amddiffyn bywyd gwyllt ers 1990, a maen nhw'n cynnal digwyddiadau twtio traeth yn rheolaidd. Yn ôl Alun Moseley, ymgyrchydd a syrffiwr: "Dw i di bod yn syrffio ers blynyddoedd, a dwi di gweld cynnydd yn y llygredd môr yn ddiweddar. Mae'r math o lygredd wedi newid hefyd - mae lot mwy o syrffwyr yn mynd yn sâl.

 

Ond ma na gynnydd 'di bod mewn diddordeb hefyd - pobl isio gwbod be allan nhw wneud, yn enwedig pobl ifanc. Dyna pam mae'r digwyddiad yma yn gam cadarn ymlaen: pobl ifanc fydd yn etifeddu'r sefyllfa - a dyw e ddim yn deg."

 

Cicio’r llwch

 

Bydd 'No Môr Plastic' i'w weld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd tan Awst 5. Mae 'No Môr Plastig' yn rhan o brosiect Cicio'r Llwch, sy'n annog pobl dan 25 i feddiannu a defnyddio amgueddfeydd.