Creu twrw yng Ngwynedd

14/01/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd twrw yng Ngwynedd wythnos nesaf wrth i gannoedd o blant ddod o bedwar ban y sir i fwynhau Sioe Arbennig Tag a Rimbojam!

 

O ddydd Llun i ddydd Mercher, 18-20 Ionawr, bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 ysgolion cynradd ar draws Gwynedd yn dod i ddathlu’r Gymraeg mewn pedair sioe. 

 

Fe fydd y cyflwynwyr Mari Lovgreen ac Owain Williams yn arwain y miri gyda DJ Sâl o’r gyfres Ysbyty Hospital yn cadw twrw gyda’i ‘tiwns’ i godi pawb ar eu traed, ac mi fydd Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru yn dangos nad yw'n bosib diflasu ar farddoni! Bydd hefyd cyfle i'r plant ganu rhai o'u hoff ganeuon yn Rimbojam yr Urdd.

 

Diwrnod i’w gofio

 

Dywedodd Mari Lovgreen, sy'n dod o Gaernarfon; "Gwyliwch y gofod, Gwynedd! Mae Sioe Arbennig Tag a Rimbojam yn mynd i greu gymaint o sŵn mi fyddan nhw'n ein clywed ni ar ben Yr Wyddfa! Fydd o'n ddiwrnod i’w gofio, coeliwch chi fi, ac i gyd yn y Gymraeg – gemau, canu, barddoni, a llwyth o chwerthin!"

 

Mae pedair Sioe Arbennig Tag a Jambori yn un o nifer o weithgareddau Siarter Iaith Gwynedd. Nod y Siarter yw ysbrydoli pob plentyn yng Ngwynedd i wneud defnydd llawn o'r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd. Dysgwch mwy drwy ddilyn @SiarterIaith ar Twitter. Mae'r sioeau'n cael eu trefnu gan S4C, Cyngor Gwynedd, yr Urdd a Bardd Plant Cymru.

 

Mae pob ysgol gynradd yn y sir wedi derbyn gwahoddiad, ac mae disgwyl i gannoedd o blant godi’r to:

 

Dydd Llun, 18 Ionawr: dwy sioe yng Nghanolfan Tenis Caernarfon

Dydd Mawrth, 19 Ionawr: Canolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau

Dydd Mercher, 20 Ionawr: Parc Gwyliau Greenacres, Morfa Bychan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru