Croesawu cynllun gweithredu addysg Gymraeg

18/12/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn croesawu cyhoeddi cynllun gweithredu sy'n gosod cyfeiriad Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu addysg Gymraeg dros y pedair mlynedd nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran y mudiad, ‘Mae'n hollbwysig bod y Cynllun hwn yn llwyddo, ar ol i'r Llywodraeth fethu â chyrraedd targedau yn y gorffennol. Edrychwn ymlaen at weld y Llywodraeth yn blaenoriaethu'r sector blynyddoedd cynnar a'r system addysg o ran cynhyrchu siaradwyr Cymraeg. Cynllunio cydlynol a bwriadus o'r gwraidd i fyny yw'r unig ffordd o sicrhau'r twf angenrheidiol.

 

Yn ôl y mudiad, ‘Mae'n glir bod angen cynllunio brys i gynyddu nifer yr ysgolion Cymraeg. Dim ond un ysgol Gymraeg sydd ym Mlaenau Gwent ar hyn o bryd, er enghraifft. Os yw'r Llywodraeth o ddifrif am weld miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae'n rhaid rhoi rhaglen o dwf cyflym ar waith, ond does dim arwydd ar hyn o bryd bod hyn i ddigwydd. 

 

"Rydyn ni'n croesawu bod y Llywodraeth yn rhoi blaenoriaeth i ysgolion Cymraeg yn rownd nesaf cyllido ysgolion, ond fydd hyn ynddo'i hun ddim yn rhoi'r twf cyflym angenrheidiol. Mae'n dda bod y Llywodraeth am wella dysgu'r Gymraeg yn y sector Saesneg, ond mae profiad yn dangos y bydd y sector yma ymhell y tu ol i lwyddiant ysgolion Cymraeg wrth greu pobl ifanc â sgiliau cyfartal yn eu dwy iaith. 

 

Amhosib

 

Ond mae'r mudiad yn galw am agor rhagor o ysgolion Cymraeg, "Heb gynyddu'r niferoedd sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd hi'n gwbl amhosib cyrraedd targed y Llywodraeth erbyn 2050. Mae agor mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfen anhepgorol o'r siwrnai at y miliwn.

 

"Bydd yn dda cael gwybod beth fydd lefel cefnogaeth y Llywodrath i hyfforddiant staff, gan fod hyn yn mynd i fod yn allweddol i lwyddiant y Cynllun."

 

Ychwanegodd, ‘Mae'n dda Cael cefnogaeth y Llywodraeth unwaith eto i addysg Gymraeg.Mae'r weledigaeth yn glir; rhaid ymroi yn awr i weithredu o ddifrif."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru