Croesawu dyfarniad Tribiwnlys y Gymraeg

28/04/2017

Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penderfyniad Tribiwnlys y Gymraeg i wrthod apêl gan Gyngor Sir Benfro ynglŷn â’r Safonau iaith.

Roedd yr awdurdod lleol wedi ceisio apelio yn erbyn penderfyniad Comisiynydd y Gymraeg i roi dyletswydd arno i ddarparu cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd gydag unigolion i drafod eu llesiant, fel bod modd i'r cyfarfod ddigwydd yn Gymraeg. 

 

Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, “Roedd yn anghyfrifol, yn sarhaus ac yn wastraffus i'r Cyngor fynd drwy'r broses yma er mwyn gwadu hawliau pobl i ddefnyddio'r Gymraeg. Doedden ni'n disgwyl dim llai gan y Tribiwnlys, yn enwedig o weld rhesymau gwan y Cyngor dros herio'r penderfyniad. Rydyn ni'n falch eu bod wedi cytuno â'n dadleuon ni a'r Comisiynydd. Dydyn ni ddim yn mynd i adael i rai o'n pobl fwyaf bregus gael eu hamddifadu o wasanaeth Cymraeg cyflawn pan fo'i angen fwyaf arnynt."  

 

 

Gwrthod ar bob cyfle

 

Ychwangodd Bethan Williams, ’Mae Cyngor Sir Benfro wedi gwrthwynebu cyfundrefn y Safonau Iaith ar bob cyfle. Ond roedden ni'n synnu bod Cyngor Sir Benfro wedi mynd mor bell â herio'u dyletswydd drwy'r Tribiwnlys, a hynny dros Safonau mor bwysig i bobl fregus. Gobeithio y bydd y Cyngor nawr am roi amser ac ymdrech i gynyddu'i ddarpariaeth Gymraeg a hyfforddi staff a chefnogi staff i allu gweithio yn Gymraeg, yn lle gwastraffu arian ac amser ar gamau cyfreithiol er mwyn ceisio gwadu hawliau sylfaenol pobl i ddefnyddio'r Gymraeg." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru