Croesawu gwasanaethau bws newydd ar arfordir Penfro

30/04/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi croesawu camau gan weithredwyr tripiau cwch a’r RSPB i ddarparu atebion teithio cynaliadwy i ymwelwyr sy’n mynd o Dyddewi i Borthstinian ac ymlaen wedyn i Ynys Dewi.

Mae Thousand Islands Expeditions a Voyages of Discovery yn treialu gwasanaeth bws ar y cyd o Dyddewi i Borthstinian ar gyfer eu teithwyr, ac mae Aquaphobia yn cynnig parcio yn Nhyddewi a chludiant i Borthstinian ym mhris eu tripiau cwch.

 

Mae’r gwasanaethau hyn yn ategu’r bysus gwennol Y Gwibiwr Celtaidd cyhoeddus dyddiol presennol sy’n rhan o'r rhwydwaith o fysus arfordirol sy’n cael eu darparu gan Gyngor Sir Penfro gyda chyfraniadau gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

 

Mae llwybr Y Gwibiwr Celtaidd yn stopio ym Mhorthstinian bob awr o nawr hyd at 30 Medi, gan gynyddu i bob hanner awr rhwng 26 Mai a 2 Medi.

 

Neidiwch ar un o fysus Y Gwibiwr Celtaidd os ydych chi’n defnyddio un o’r gweithredwyr cychod eraill neu eisiau ymweld â’r arfordir, gorsaf bad achub yr RNLI neu Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 

Cynlluniau teithio cynaliadwy

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynllunio Awdurdod y Parc, Jane Gibson: “Rydyn ni’n hynod falch bod y gweithredwyr cychod hyn a hefyd yr RSPB wedi manteisio ar y cyfle i gyflwyno cynlluniau teithio cynaliadwy ar gyfer eu hymwelwyr.

 

“Rydyn ni’n gobeithio bod hwn yn gam cyntaf tuag at ateb teithio cynaliadwy tymor hir a fydd o fudd i'r economi leol a hefyd yn parchu rhinweddau arbennig y gornel boblogaidd yma o’r Parc Cenedlaethol, gan leihau tagfeydd traffig sy’n difetha harddwch naturiol yr ardal a'r profiad i ymwelwyr.”

 

Ychwanegodd Greg Morgan, Rheolwr Safle Dewi yr RSPB: “Er ein bod ni’n hapus i gefnogi’r cam i leihau tagfeydd traffig ar y ffordd i Borthstinian a gweld sut bydd y ddarpariaeth parcio a reid yn gweithio yn yr ardal yma, proses arbrofol yw hon ar hyn o bryd i ni.”

 

I gael amserlenni bysus Y Gwibiwr Celtaidd a bysus arfordirol eraill o amgylch Arfordir Penfro, ewch i'r wefan neu sicrhewch gopi o Coast to Coast, sydd ar gael ar-lein hefyd ac fel ap ar gyfer dyfeisiadau Apple ac Android.