Croesawu Gŵyl Rhif 6 i Wynedd unwaith eto

05/09/2017

Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd Gwynedd yn gartref i ddau ddigwyddiad mawr yn ystod mis Medi wrth i'r sir groesawu Gŵyl Rhif 6 i Bortmeirion a ras feic mynydd Red Bull Hardline unwaith eto eleni.

Bydd Portmeirion ac Afon Dwyryd unwaith eto yn cynnig llwyfan anhygoel ar gyfer Gŵyl Rhif 6. Yn ogystal, bydd baton Gemau’r Gymanwlad yn ymweld â'r ŵyl yn ogystal â nifer o leoliadau Gwynedd ar 8 Medi fel rhan o'i daith ledled Cymru. Hefyd, bydd rheini sy’n mwynhau gweithgareddau awyr-agored yn tyrru draw i Ddinas Mawddwy ar gyfer ras beicio mynydd lawr allt nodedig Red Bull Hardline ar 24 Medi.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: "Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Gwynedd wedi datblygu enw da fel lleoliad gwych ar gyfer digwyddiadau diwylliannol a gweithgareddau awyr agored ar raddfa fawr. Fel Cyngor, rydym yn hynod falch o'r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yma bob blwyddyn a'r budd maent yn ei ddenu i’r sir.

 

"Mae'r digwyddiadau yma yn tynnu sylw at rai o'r tirluniau mwyaf trawiadol yn y wlad a chodi proffil Gwynedd ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol. Gobeithiwn y bydd y rhai sy'n cymryd rhan mewn digwyddiadau awyr agored eu’n mynychu gŵyl gerddorol yn y sir yn dychwelyd am ymweliad arall a dweud wrth eraill am y croeso cynnes gawsant yng Ngwynedd.

 

"Mae'r mathau hyn o ddigwyddiadau yn rhoi cyfleoedd gwych i bobl ifanc roi cynnig ar rywbeth newydd a gobeithiwn allu dangos fod Gwynedd yn lle deniadol a bywiog i fyw a gweithio."

 

Yn ogystal â chynnal artistiaid rhyngwladol fel y Flaming Lips, mae Gŵyl Rhif 6 eleni unwaith eto yn rhoi cyfle gwych i berfformwyr lleol ifanc arddangos eu talentau ar y llwyfan 'The Woodcutter's'. Bydd dros 20 o artistiaid o'r ardal yn perfformio dros y penwythnos fel rhan o ymgyrch gan fudiad cerddoriaeth gymunedol leol, CEG ar y cyd â Chyngor Gwynedd.

 

Ynghyd â chyfleoedd amhrisiadwy o'r fath i bobl ifanc Gwynedd a'r cyfle mae Côr y Brythoniaid yn ei gael i arddangos eu talentau bob blwyddyn, mae'r ŵyl hefyd yn dod â thua £3 miliwn i economi'r sir bob blwyddyn. Mae trefnwyr y digwyddiad yn gwario dros £500,000 yn uniongyrchol yn economi Gwynedd trwy gyflenwyr a chwmnïau lleol.

 

Red Bull Hardline

 

Mae Gwynedd hefyd yn gartref i ystod eang o ddigwyddiadau chwaraeon fel digwyddiad cynyddol boblogaidd Red Bull Hardline. Mae’r digwyddiad yn Ninas Mawddwy wedi magu enwi fel un o'r rasys beiciau mynydd anoddaf yn y byd. Eleni ydi’r bedwaredd dro i’r digwyddiad sy’n cael ei gynnal ar fryniau Dyffryn Dyfi gael ei gynnal.

 

Mae'r cwrs heriol, a adeiladwyd gan Dan Atherton o Gorris, eisoes wedi gwerthu allan, ond gallwch chi gadw i fyny gyda'r diweddaraf ar-lein. Y llynedd, fe wnaeth miliynau edrych ar y rasio o Ddinas Mawddwy ar wahanol lwyfannau digidol - pobl wedi edrych ar y dudalen 18 miliwn o weithiau ar Facebook a 3.4 miliwn ar YouTube yn unig.

 

Bydd y penwythnos o weithgareddau eleni hefyd yn cynnwys digwyddiad beicio cymunedol ddydd Sadwrn, 23 Medi cyn i'r prif ddigwyddiad fynd rhagddo ar y dydd Sul.

 

Am ragor o wybodaeth am Wyl Rhif 6 ewch i'r wefan, ac am fwy o fanylion am ddigwyddiad Red Bull Hardline, ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru