Cwmni llaeth yn gohirio taliadau i ffermwyr

12/01/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dim llaeth ar y silffoedd? Llun gan Dafydd Iocws

Mae’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn wynebu cyfnod ansicr wrth i First Milk, y cwmni llaeth mwyaf ym Mhrydain gydnabod eu bod mewn trafferthion ariannol yn dilyn blwyddyn o ansefydlogrwydd. 

 

Cyhoeddodd First Milk sy'n gwmni cydweithredol, y byddant yn gohirio taliadau i ffermwyr llaeth am gyfnod o bythefnos. Yn ddiweddar, mae'r Undebau Amaethyddol wedi bod yn bryderus iawn fod prisiau llaeth yn yr archfarchnadoedd yn niweidio’r diwydiant. 

 

Dywedodd llefarydd ar ran First Milk, "Yr ydym yn deall y bydd gohirio taliadau llaeth yn achosi gofid i’n haelodau, gyda debidau uniongyrchol a thaliadau yn broses o gael ei talu." 

 

Y nod gyda’r penderfyniad hwn, yn ôl y cwmni, yw sicrhau y bydd y cwmni ar ‘seiliau cadarnach’ yn y flwyddyn a ddaw. 

 

*Cafodd y llun uchod ei dynnu gan Dafydd, Iocws (Cyfrif Trydar: @dafioc).  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net