Cwrs golff amgylcheddol y flwyddyn

17/02/2015

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cwrs St. David's wedi ennill gwobr

Mae cwrs golff St. David’s yn Harlech ymhlith y clybiau gorau yng Nghymru ac yn un o’r prydferthaf hefyd, gyda’r môr a a mynyddoedd Eryri yn gefndir. Ond yn ddiweddar enillodd y clwb wobr Brydeinig o bwys am y gwaith yn creu cynefinoedd newydd ar gyfer bywyd gwyllt.

 

Derbyniodd Clwb Golff Royal St David’s yn Harlech “Cwrs Golff Amgylcheddol y Flwyddyn 2015” yn y Gwobrwyon Amgylchedd Golff Prydeinig. 

 

Cydnabyddir y Clwb, sydd eisoes yn enwog am y cwrs anodd ond hefyd bellach yn cael ei ystyried am ei gymwysterau amgylcheddol. Gan weithio â Cyfoeth Naturiol Cymru, mae’r Clwb wedi creu pyllau tywod mwy naturiol, a thrapiau tywod sy’n ymdoddi i’r twyni naturiol sy’n ei amgylchynu. Mae hyn yn creu cynefin perffaith ar gyfer anifeiliaid di-asgwrn-cefn arbenigol, pwysig y twyni, ac i fadfallod y twyni.

 

Dywedodd Rhys Butler, Rheolwr Cwrs Clwb Golff Royal St David’s, “Yn 2013, daeth twristiaeth cysylltiedig â golff â £38mn i economi Cymru, gan ddwyn budd i lawer o gymunedau a busnesau lleol.

 

“Rydym wedi llwyddo i wella golwg y cwrs, a chynyddu ei apêl i olffwyr, gan roi iddo’r naws arbennig hwnnw sy’n nodweddu cyrsiau glan môr.

 

“Trwy weithio â CNC, rydym wedi llwyddo i wneud hyn mewn modd sy’n gwella’r cwrs, ond hefyd yn parchu’r amgylchedd lleol.”

 

Dywedodd Rhodri Dafydd, ar Cyfoeth Naturiol Cymru,  “Buom yn gweithio â’r Clwb er mwyn datblygu mannau o dywod agored ogylch y cwrs golff, trwy ehangu a chreu pyllau tywod mwy naturiol eu ffurf.

 

Ychwanegodd, “Roedd yno hefyd ‘dir garw’ sydd wedi’i grafu’n ôl i ddatgelu’r tywod oddi tano. Mae’r clytiau tywod noeth newydd yn y rhan hŷn o’r system dwyni, ac yn rhan o glytwaith o gynefin gwych ar gyfer rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion brodorol, yn ogystal â rhoi i’r golffwyr ymdeimlad o fod yng nghanol natur.”

 

Rheolir y cwrs golff gan y Clwb tan Gytundeb Rheoli â CNC, ac y mae’n rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig  a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac yn nesaf at Warchodfa Natur Genedlaethol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net