Cwymp yn nifer y myfyrwyr Lefel A sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith

13/08/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud bod y cwymp yn nifer y disgyblion sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith a gyhoeddwyd heddiw yn brawf pellach bod angen addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. 

 

Wrth ymateb i'r cwymp yn nifer y disgyblion sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith yn eu lefel-A, dywedodd llefarydd addysg Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Ffred Ffransis: "Dylai'r Gymraeg fod yn iaith i bawb, nid i'r rhai ffodus yn unig."

 

Mae'n credu fod angen sicrhau fod ysgolion yn cynnig darpariaeth trwy'r Gymraeg, "Mae'r ffigyrau heddiw yn pwysleisio'r angen i sicrhau bod pob ysgol yn darparu rhywfaint o addysg cyfrwng Cymraeg i'w disgyblion fel bod addysg Gymraeg i bawb. Mae angen un continwwm dysgu sy'n sicrhau bod ein holl blant yn dysgu fwyfwy drwy'r Gymraeg, pa ysgol bynnag maen nhw'n ei mynychu." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru