Cyd-destun a chanlyniadau refferendwm Brexit yn destun i ddarlith gyhoeddus

Cyd-destun a chanlyniadau Brexit fydd ffocws darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Fercher nesaf.

Traddodir Europe: Ruin or Recovery? gan Geraint Talfan Davies, awdur Unfinished Business: Journal of an Embattled European a chyd sylfaenydd y Sefydliad dros Faterion Cymreig.

 

Cynhelir y sgwrs a’r drafodaeth fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol am 5.30pm yn Sinema Canolfan y Celfyddydau.

 

Dywedodd yr Athro Richard Beardsworth, Pennaeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad hwn. Beth bynnag fo eich barn am refferendwm Brexit a’r trafodaethau sy’n mynd yn eu blaenau, mae Geraint Talfan Davies yn cynnig ymateb hynod ymroddedig a huawdl i ganlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i’r Deyrnas Unedig. Bydd yn ddiddorol iawn ei glywed yn siarad am ddyfodol yr Undeb a ffawd y gwladwriaethau sy’n rhan ohoni."

 

Cadeirydd ymgyrch

 

Geraint Talfan Davies yw Cadeirydd Cymru i Ewrop ac yn ystod refferendwm yr Undeb Ewropeaidd yn 2016, roedd yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Cymru yn Britain Stronger In Europe.

 

Mae wedi treulio’i oes yn y byd newyddiaduraeth, darlledu a'r celfyddydau. Bu'n Reolwr BBC Cymru yn y 1990au, ac mae'n gyd-sylfaenydd ac yn gyn-gadeirydd y Sefydliad dros Faterion Cymreig. Mae hefyd yn gyn Gadeirydd Opera Cenedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

Sefydlwyd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 1919 ac mae rhagor o fanylion am ddarlithoedd cyhoeddus a digwyddiadau eraill sy'n cael eu trefnu i nodi ei chanmlwyddiant ar gael ar-lein yma.

 

Mynediad am ddim trwy docyn. Cofrestwch i gadw eich lle yn y ddarlith yma.