Cydnabod hawl pobl i wersi nofio yn Gymraeg

29/03/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r ffaith fod awdurdodau lleol bellach yn gorfod cydnabod hawl pobl i wersi nofio a chyrsiau eraill yn Gymraeg, wrth i reoliadau newydd ddod i rym.

Ar ddechrau 2015, pasiodd y Cynulliad reoliadau Safonau'r Gymraeg, gan greu hawliau newydd i'r Gymraeg. 

 

Mae’r rheoliadau yn cynnwys hawliau i siaradwyr Cymraeg – o'r hawl i ohebiaeth Gymraeg, peiriannau hunanwasanaeth Cymraeg, dysgu'r Gymraeg yn y gweithle i gyrsiau yn Gymraeg.

 

Un o'r hawliau newydd hynny i'r Gymraeg ydy'r hawl i gyrsiau addysg yn Gymraeg, sy'n cynnwys gwersi nofio. Mae pob un cyngor yn gorfod gweithredu'r hawl hon o'r 30ain Mawrth eleni ymlaen’

 

Hollbwysig

 

Dywedodd Manon Elin ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Mae'n hollbwysig fod gwersi nofio a gweithgareddau tebyg ar gael yn Gymraeg – nid yn unig er mwyn i'r iaith allu ffynnu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, ond hefyd er mwyn parchu'r hawl sydd gan blant, beth bynnag eu cefndir, i ddysgu a mwynhau yn iaith eu gwlad. Mae'n wych felly bod y gyfraith, o heddiw ymlaen, yn cydnabod yr hawl honno, ac y bydd Cynghorau Sir ymhob rhan o'r wlad yn gorfod darparu gwersi nofio a chyrsiau eraill yn y Gymraeg."

 

Yn ol Manon Elin, "Fe fyddai'n beth da pe bai pobl ymhob rhan o Gymru yn cysylltu â'u Cyngor Sir â'u canolfannau hamdden lleol er mwyn sicrhau bod pawb yn ymwybodol o'r hawl newydd a'r cyfleodd cyffrous a ddaw yn ei sgil."

 

Ychwanegodd, "Mae'r broses o osod Safonau'r Gymraeg wedi bod llawer yn rhy gymhleth, ond er y gwendidau, o'u gweithredu'n iawn bydd yn gam ymlaen. Maent yn rhoi hawl nid yn unig i wersi nofio, ond hefyd i siarad gyda'r awdurdodau yn Gymraeg dros y ffôn, ac wyneb yn wyneb, ac i weld y Gymraeg ar eu gwefannau a'u hadeiladau – ac mae hynny i'w groesawu."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru