Cyfle arbennig i finiogi sgiliau cneifio

05/02/2019

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn cyfarfod rhwng cynrychiolwyr o’r Bwrdd Gwlan Prydeinig a Chlwb Ffermwyr Ifanc Cymru fe fydd cyfle arbennig i aelodau’r mudiad i gael mynediad i gyrsiau ar gneifio.

Mae Gwlan Prydain yn cynnig gostyngiad o 50% ar gyrsiau hyfforddiant Sel Glas i aelodau CFFI Cymru.

 

Mae’r cymhwyster yn hanfodol I unrhyw un sy’n bwriadu cystadlu yn y gystadleuaeth Cneifo a gynhelir gan CFFI Cymru fel rhan o ddigwyddiadau’r Sioe Frenhinol.

 

Y cynnig i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yw cwrs deuddydd am £80 (+TAW), gostyngiad o dros 50 % o bris arferol y cwrs sylfaenol. I fanteisio ar y cwrs hwn rhaid eich bod yn aelod presenol o CFFI Cymru a heb fynychu’r cwrs yn flaenorol.

 

Prif bwrpas y cynllyn fydd hyfforddi aelodau i safon sel glas a fydd yn eu galluogi I gystadlu yng Nghystadleuaeth Mudiad y Ffermwyr IFanc yn Sioe Frenhinol Cymru yn mis Gorfennaf.

 

Trafodwyd hefyd datblygu’r gystadleuaeth trin gwlan a cytunodd I Bwrdd Gwlan I ddal ati gyda’i cefnogaeth ar gyfer y gystadleuaeth yn y Sioe Frenhinol.

 

Yn ôl rheolwr Cneifio Gwlan Prydain, Richard Schofield : “Mae’n cymeryd sawl blwyddyn i ddatblygu gallu, ond os ydych chi’n dechrau’r ffordd cywir mae’n gwneud bywyd dipyn yn haws. Mae’n anodd iawn dadwneud arferion drwg”

 

Mae’r Cwrs yn cynnwys cyflwyiniad i gneifio, iechyd a diogelwch offer, Arddangosfa ac ymarferion a mynediad i gefnogaeth hyfforddwr.

 

Bydd modd trefnu cyrsiau mewn ardal o’ch dewis yn unol a diddordeb.

 

Dysgu mwy am gneifio

 

Dion Hughes o CFFI Uwchaled, ffederasiwn Clwyd oedd pencampwr Cneifio NFYFC yn 2018. Yn dilyn ei lwyddiant yn Sioe Fawr Swydd Efrog dyweddodd Dion : “ Does byth gormod o brofiad gyda chi I ddysgu mwy am gneifio. Mi wnes I gwblhau fy hyfforddiant sel las yn ddwy ar bymtheg a gweithio I fyny I’r lefel nesaf. Un peth rwy’n ei ddifaru yw peidio gwneud digon o gyrsiau drwy Gwlan Prydeinig felly dwi’n mynd i wneud mwy er mwyn parhau i wella.”