Cyfle i ddilyn Maggi Noggi yn crwydro'r Eisteddfod

Fe fydd cyfle i ddilyn y wraig ffarm liwgar o Ynys Môn Maggi Noggi yn busnesa ym mhob twll a chornel o'r Eisteddfod yn Llanrwst eleni – ac fe fydd y cyfan i’w weld mewn rhaglen arbennig nos Sadwrn.

“O, mae Maggi’n ffan enfawr o’r Eisteddfod sdi - ond does dim digon o liw,” meddai Maggi Noggi. “Mae angen ychydig o heulwen ar y Maes - haul, goleuni, glamour a glitter!”

 

Ac mae Maggi wedi dod a llond bwced o’r pethau yma i’r Brifwyl – yn ôl Maggi mae’r croeso mae hi wedi derbyn wedi bod yn anhygoel - yn enwedig gyda phlant!

 

“Pan mae plant yn gweld fi maen nhw’n colli'r plot yn hollol - roeddan nhw wrth eu bodda’. Maen nhw isho cael ei llun ‘di dynnu efo fi a phob dim,” meddai Maggi. “Roedd hynny’n synnu fi ac yn hollol annisgwyl - dydw i ddim yn siŵr sut i’w brosesu!”

 

Fe wnaeth Maggi cryn dipyn o argraff ar y selebs yn yr Eisteddfod hefyd. “O! Roedd y selebs i gyd isho siarad efo Maggi - roeddan nhw’n cwffio i gael at Maggi ac isho bod ar y teledu.”

 

“Wnesh i gwrdd â Lloyd Macey, Robin McBryde a’i gleddyf - ewww mae o’n bishyn, Angharad Mair, Heledd Cynwal, Owain Tudur Jones.”

 

Ond beth am yr ochr mwy traddodiadol yr Eisteddfod - sut ymateb cafodd Maggi Noggi gyda’r Orsedd tybed?

 

“O! O’n i wedi gwirioni efo’r Orsedd - esh i du ôl i’r llenni a darganfod cyfrinacha’r Orsedd - does dim otsh gin Maggi. Roedd pawb mor hwylus ac yn barod i siarad efo fi. Cwrddais i a’r Archdderwydd newydd - mae o’n bishyn - llais neis a phob dim.”

 

Mae Maggi yn gobeithio cael ei hanrhydeddu blwyddyn nesaf - am ei gwasanaethau i godi calon. “Dw i wedi dechrau ymgyrch #aoesmaggi - a dwi i isho categori arall gyda gwisg binc.”

 

Ond dyw wythnos Maggi ddim wedi bod yn hwyl a sbri i gyd. “Roedd rhaid i mi wneud shifft gyda Merched y Wawr - ac maen nhw angan pob cymorth. Hefyd wnesh i roi tips iddyn nhw ar sut i wisgo ar y maes.”

 

Busnesa ar y Maes Carafanau

 

Nid ar y Maes yn unig mae Maggi wedi bod yn busnesu - roedd hi’n ysu i ymweld â’r maes carafanau hefyd.

 

“A phwy oedd pia’r garafán gyntaf? Angharad Mair! Roedd awning efo extension a phob dim - roedd o fel palas. Es i drwy ei ffridj a’i drors i gyd.”