Cyfle i ddweud eich dweud am 'Steddfod Caerdydd

Fe fydd cyfle i chi roi eich ar barn ar yr Eisteddfod eleni mewn holiadur i werthuso’r digwyddiad ym Mae Caerdydd.

10 Medi yw’r dyddiad cau i ddweud eich dweud yn holiadur gwerthuso’r Eisteddfod eleni. Fe roedd cynnal yr Eisteddfod yn y Bae yn cael ei weld fel arbrawf eleni gan y trefnwyr ond fe roedd yr ymateb cyffredinol i'r drefn wahanol wedi bod yn ffafriol wrth i steddfodwyr glodfori hi fel 'Steddfod gynhwysol, heb ffiniau'.  

 

Erbyn y dyddiad cau, bydd mis wedi pasio ers diwedd yr ŵyl yng Nghaerdydd, ac mae trefnwyr yn awyddus i glywed eich barn ar nifer o agweddau. 

 

Bydd sylwadau’n bwydo i mewn i’r broses werthuso a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi adeg cyfarfod Cyngor yr Eisteddfod ddiwedd Tachwedd eleni.

 

Esblygu

 

Mae’r Eisteddfod yn awyddus i esblygu’n barhaus, ac mae safon ac amrywiaeth ein rhaglen artistig a’r arlwy yn bwysig iawn i ni. felly mae pwyslais ar hyn yn yr holiadur eleni, er mwyn ein galluogi i ddatblygu’r rhaglen i ymateb i ddyheadau ein hymwelwyr.

 

Mae modd cwblhau’r holiadur naill ai drwy ddilyn y ddolen, neu gallwch fynd yn syth iddo o dudalen Newyddion ar wefan yr Eisteddfod. 

Sylwadau

ALISON JONES - 20/08/2018 - 03:09 pm

ce659