Cyfle i ddysgu am hanes cyfoethog Castell Caeriw mewn taith dywys arbennig

11/06/2019

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd cyfle i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg ddysgu am hanes cythryblus Castell Caeriw ym Mhenfro mewn taith dywys arbennig o amgylch y safle ddydd Sadwrn.

Bydd y daith gerdded awr o hyd yn cynnwys holl hanes y Castell, ac yn edrych ar y llu o gymeriadau lliwgar dros y canrifoedd.

 

Maen nhw’n cynnwys y Dywysoges Nest, a gafodd ei galw yn fenyw harddaf Cymru, a Syr Rhys Ap Thomas, y dyn y credir iddo ladd Richard III ym Mrwydr Bosworth.

 

Dywedodd Daisy Hughes, Rheolwr Castell Caeriw: “Mae’r daith yn berffaith i siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr fel ei gilydd gan mai’r tywysydd yw Christian Donovan. Yn ogystal â bod â gwybodaeth drylwyr am hanes y Castell, mae hefyd yn diwtor Cymraeg lleol sydd wedi dysgu dosbarthiadau Cymraeg i oedolion am flynyddoedd lawer yn Sir Benfro.

 

Dysgu mwy am y Castell

 

“Dewch i ddysgu mwy am orffennol cythryblus y safle, i weld sut y cafodd yr adeilad ei ddatblygu dros gannoedd o flynyddoedd ac i glywed am yr ysbrydion y dywedir eu bod yn aflonyddu ar y Castell hyd heddiw.”

 

Mae’r Daith Gymraeg o amgylch Castell Caeriw, sy’n digwydd am 2.30pm ddydd Sadwrn 15 Mehefin, wedi’i chynnwys am ddim gyda thocyn mynediad arferol.

 

Caiff y safle ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 

I gael manylion llawn, yn cynnwys yr amseroedd agor a phrisiau tocynnau, ewch i'r wefan.