ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4829 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.234.143.26
    REMOTE_PORT : 40054
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=cyfle-i-fusnesau-a-sefydliadau-ddilyn-cyrsiau-i-wella-eu-sgiliau-digidol
    REQUEST_URI : /blog/cyfle-i-fusnesau-a-sefydliadau-ddilyn-cyrsiau-i-wella-eu-sgiliau-digidol.html

Cyfle i fusnesau a sefydliadau ddilyn cyrsiau i wella eu sgiliau digidol

07/08/2020

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda'r pwyslais ar ddarparu'n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau i'r dyfodol agos, bydd cyfle i fusnesau, sefydliadau a'r hunangyflogedig ddiddordeb i ddilyn cyrsiau ar-lein newydd gan Brifysgol Aberystwyth sy'n cynnig cyfle i weithwyr wella eu sgiliau digidol a chyfryngau.

Prifysgol Aberystwyth sy'n cyflwyno’r rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ac mae dull hyblyg y cwrs yn caniatáu i gyfranogwyr ddechrau astudio pa bynnag fodiwl sydd fwyaf o ddiddordeb iddynt a chymryd cynifer neu gyn lleied o fodiwlau ag y dymunant, naill ai fel rhan o'u Datblygiad Proffesiynol Parhaus neu i adeiladu tuag at ystod o gymwysterau ôl-raddedig - hyd at lefel MSc Meistr.


Y peth gwych yw ei fod ar gael yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd i fusnesau cymwys a'r hunangyflogedig. 


Y modiwlau sy'n cael eu cynnal ym mis Hydref 2020 yw:
· Rhaglennu ar gyfer Cyfryngau Digidol
· Cyflwyniad i Gynhyrchu Cyfryngau
· Sgiliau Uwch mewn Cynhyrchu Cyfryngau
· Diwylliant Digidol
· Datblygu'r We
· Graffeg Gymhwysol
· Cynhyrchu Cyfryngau

 

Astudio heb gymryd amser o'r gwaith

 

Gall cyfranogwyr astudio heb yr angen i gymryd amser o'r gwaith, trwy raglen dysgu o bell ar-lein.

Mae bwrsariaethau ar gael hefyd i helpu gyda chostau teithio a gofal dibynyddion.

 

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Cynhyrchu Cyfryngau Uwch a'r meini prawf cymhwysedd, ewch i'r wefan neu anfonwch e-bost at ccu-amp@aber.ac.uk