Cyfle i fusnesau gynnig gwasanaethau yn Eisteddfod Conwy

Gyda llai na blwyddyn cyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, a gynhelir yn Llanrwst o 3-10 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Eisteddfod, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes, yn cyd-drefnu dwy sesiwn arbennig er mwyn i gwmnïau a busnesau lleol ar hyd a lled y dalgylch gael gwybod mwy am y gwasanaethau y bydd y Brifwyl am eu prynu a’u hurio dros y misoedd nesaf.

Meddai Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod, Alwyn Roberts, “Rydym angen pob mathau o offer, gwasanaethau a chynnyrch wrth i’r gwaith o ddatblygu’r Maes fynd rhagddo, ac rydym bob amser yn awyddus i glywed gan fusnesau lleol sy’n gallu cynnig y gwasanaethau yma i ni am brisiau cystadleuol.

 

“Bwriad y digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwyr’ a gynhelir ar 8 Tachwedd yw rhoi cyfle i fasnachwyr lleol ddysgu mwy am ein hanghenion ni ac i ninnau gael gweld pa wasanaethau a chynnyrch sydd ar gael yn lleol.  Yn naturiol, mae’n rhaid i’r Eisteddfod chwilio am y prisiau mwyaf cystadleuol bob tro, ac mae digwyddiad fel hwn yn gyfle i bobl fusnes weld pa waith fydd ar gael.

 

“Mae manylion y gwasanaethau y byddwn eu hangen ar gael ar ein gwefan, www.eisteddfod.cymru..  Rydym hefyd yn cyhoeddi manylion cyfleoedd i gynnig prisiau ar-lein yn ein hadran ‘Newyddion’ yn rheolaidd. 

 

“Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes am eu cymorth a’u cydweithrediad parod gyda’r digwyddiadau hyn a gobeithio y bydd nifer fawr o fusnesau o ddalgylch yr Eisteddfod yn awyddus i gydweithio gyda ni dros y misoedd nesaf.

 

Elwa'n economaidd

 

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae arolygon ymchwil annibynnol wedi dangos bod ardal yn gallu elwa’n economaidd o filiynau o bunnoedd o ymweliad yr Eisteddfod.  Er bod cyfran o’r arian hwn yn mynd i’r sector dwristiaeth a lletygarwch, rydym hefyd yn gwario cyfran dda ar nwyddau a gwasanaethau yn lleol.  Os oes gennych chi a’ch busnes ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael, dewch draw am sgwrs.”

 

Cynhelir y sesiynau yng Nghanolfan Glasdir, ddydd Iau 8 Tachwedd, y cyntaf am 15:00 a’r ail am 18:00.  Mae’r ddwy sesiwn yn rhad ac am ddim.

 

Dylai unrhyw un sy’n dymuno cofrestru ar gyfer sesiwn ffonio Laura Fisher ar 01492 576 673 neu drwy e-bostio conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk cyn 5 Tachwedd 2018.