Cyfle i rannu barn am LleChi yn ardaloedd llechi y Gogledd Orllewin

08/10/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I gyd-fynd gyda chyhoeddi Safle Treftadaeth y Byd yr Ardaloedd Llechi, derbyniodd Cyngor Gwynedd nawdd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol Cynllun Lle Arbennig, Cronfa Partneriaeth Eryri ac Arloesi Gwynedd Wledig i gefnogi gweithgareddau a oedd yn cael ei adnabod fel Cynllun ‘LleCHI’.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Trwy’r prosiect LleCHI, fe wnaeth y Cyngor arwain ar brosiect i gynnal gweithgareddau amrywiol. Roedd y rhain yn cynnwys llysgenhadon llechi ifanc, prosiectau celfyddydol yn ein hysgolion, datblygu cynllun dehongli ar gyfer y safle cyfan a gwaith celfyddydol fel murluniau lliwgar a thrawiadol mewn nifer o drefi a phentrefi llechi.
 
“Roedd LleCHI yn canolbwyntio ar ymgysylltu cymunedol, grymuso lleol, gwella cyrchfannau, adfywio cymunedol a chodi balchder o fewn cymunedau ardal tirwedd llechi gogledd orllewin Cymru fel paratoad i’r dynodiad.
 
“Efallai eich bod wedi gweld rhai o brosiectau LleCHI wrth grwydro’r ardal neu wedi hyd yn oed cymryd rhan mewn rhai o’r prosiectau? Mae sawl murlun, baneri lliwgar, paneli gwybodaeth, gweithdai a dramâu wedi eu creu a’u cynnal dros y ddwy flynedd diwethaf.

 

Barn


 
“Rydym yn awyddus i dderbyn eich barn ar effaith Cynllun LleCHI yn ein cymunedau chwarelyddol wrth i’r cynllun ddod i ben eleni. Bydd eich sylwadau yn ddefnyddiol iawn wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol.” 
 
Mae’r holiadur ar gyfer trigolion, sefydliadau a busnesau. Bydd  yr wybodaeth yn cael ei ddefnyddio i weld beth yw effaith Cynllun LleCHI ac adnabod unrhyw wersi, a bydd hefyd yn ein helpu i gynllunio i’r dyfodol. 
 
I gymryd rhan yn yr arolwg - gyda'r dyddiad cau ar 29 Hydref, 2021.