Cyfle i roi eich tŷ mewn trefn

14/05/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

I gloi Wythnos Codi Ymwybyddiaeth ‘Byw Nawr’, sefydliad sy’n annog pobl i feddwl o ddifrif am farw, marwolaeth a diwedd oes, mae Caffi Angau Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwahanol i chi dwtio a thacluso rhwng, 1 a 5 o’r gloch, bnawn Sadwrn yma.

Bydd croeso i bawb o bob oed i biciad i Stiwdio 1 i drafod diwedd oes mewn awyrgylch braf dros banad a chacen efo cynrychiolwyr nifer o sefydliadau megis Angladdau Tirion, Age Cymru, a’r Eglwys yng Nghymru. Cynnigir gyngor ymarferol ar bob math o faterion: o gerddoriaeth ar gyfer angladd, dewis arch a beddrod, trafod gofal lliniarol a materion crefyddol, i rannu gwybodaeth am y drefn gyfreithiol os y bydd marwolaeth yn anisgwyl.

 

Yn ôl Cadeirydd Byw Nawr, Dr Hywel Francis: "Nod Byw Nawr yw annog unigolion i fyw bywyd yn llawn trwy drafod a pharatoi am yr anochel gyda'u teuluoedd a'u cyfeillion. Os gallwn ni gyflawni'r nod yma, gallwn unwaith eto greu cymunedau tosturiol fydd yn cefnogi yn agored y rhai sydd yn agosau at ddiwedd oes, yn ogystal a'r rhai sydd yn agos atynt."

 

Mae caffi Galeri hefyd yn cynnig  ‘te angladd’ ar y diwrnod, a bydd cyfle i bawb nodi beth hoffech chi ei wneud cyn marw ar Y Wal yn y bar.

 

Ar ôl y sesiwn pnawn, am 6.00 o’r gloch, bydd Lowri Ann Richards yn darllen cyfieithiad Cymraeg o lythyr Dr Mark Taubert, (Ymgynghorydd Gofal Lliniarol yn Ysbyty Felindre), at y diweddar David Bowie. 

 

Estron 

 

Ac i ddod a’r dydd i’w derfyn bydd perfformiad Theatr Genedlaethol Cymru o’r ddrama Estron gan Hefin Robinson. Meddai’r awdur:  "Un o'r prif resymau i mi ysgrifennu Estron oedd er mwyn agor y drafodaeth am farwolaeth ac i siarad am y broses o alaru mewn ffordd onest a ffres. Rydw i wrth fy modd, felly, bod Galeri wedi trefnu diwrnod sy’n rhannu'r syniadau hynny, a bod Estron yn cael bod yn rhan ohono. Rwy'n gobeithio y bydd y diwrnod pwysig hwn, a'r ddrama fel diweddglo iddo, yn cynnig goleuni a gobaith ac yn annog agwedd agored ac onest tuag at fywyd a marwolaeth."

 

Meddai Nici Beech, Cyfarwyddwr Artistig Galeri : “Ers dechrau’r flwyddyn mae ein Caffi Angau wedi agor y drws i bobl drafod marwolaeth mewn awyrgylch ymlaciedig ac mae Galeri yn falch iawn o gyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau creadigol i ysbrydoli a difyrru yn ogystal â’r ffair wybodaeth yn ystod wythnos ymwybyddiaeth Byw Nawr”.